Skip Navigation

Movie Theater

The Folding of the Embryo


 

3 weeks

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: 3 ба 4 дэх долоо хоногийн хооронд хүүхдийн биеийн ерөнхий хэлбэр бүрэлдэж эхлэх ба үр хөврөлийн тархи, нугас, зүрх шар хүүдийд харагдана.

Үр хөврөл маш түргэн өсөж, эвхэгдэж эхэлнэ. Энэ үеэр шар хүүдийн хэсэг нь хоол боловсруулах системд нэгдэж, мөн цээж, хэвлийн хөндийг үүсгэнэ.

4 ДОЛОО ХОНОГ

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
The Folding of the Embryo
The Folding of the Embryo
The Folding of the Embryo
The Folding of the Embryo
Heart Development
Heart Development
The Embryo and Yolk Sac
The Embryo and Yolk Sac
Embryonic Development
Embryonic Development
Sections of the Brain
Sections of the Brain
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Buy the Biology of Prenatal Development DVD
Help give babies a healthy start and a healthy future. Donate now.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: