Skip Navigation

Movie Theater

Ready for Birth


 

9 months

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: MWEDZI MIPFUMBAMWE

'Fetus' ndiyo inotanga kuda kubuda nekubuditsa ma"hormone" akawanda anonzi "estrogen" uye ndipo panotanga kushanduka kwe "fetus" kuita mwana.

Kurwadziwa kwamai kunokonzerwa nekutatamuka kwechibereko, zvinokonzera kuti mwana aberekwe.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period. One month = 4 weeks.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
Ready for Birth
Ready for Birth
DNA
DNA
To the Earth and Back
To the Earth and Back
Fertilization 1
Fertilization 1
Fertilization 2
Fertilization 2
Cell Division
Cell Division
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Free resources and training for educators
Tell your story. Create your own pregnancy calendar.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: