Skip Navigation

Movie Theater

Ready for Birth


 

9 months

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: 9 THÁNG

Thai bắt đầu hoạt động sinh con bằng cách thoát ra lượng lớn hoc-môn gọi là estrogen và như vậy bắt đầu thời kỳ chuyển tiếp từ thai nhi sang trẻ sơ sinh.

Cơn đau đẻ được đánh dấu bằng những co thắt dữ dội của dạ con, dẫn đến việc sinh con.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period. One month = 4 weeks.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
Ready for Birth
Ready for Birth
DNA
DNA
To the Earth and Back
To the Earth and Back
Fertilization 1
Fertilization 1
Fertilization 2
Fertilization 2
Cell Division
Cell Division
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Buy the Biology of Prenatal Development DVD
Free resources and training for educators


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: