Skip Navigation

Movie Theater

DNA


 

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: 46 nhiễm sắc thể của hợp tử tượng trưng cho lần xuất bản đầu tiên duy nhất của một kế hoạch di truyền hoàn chỉnh của một cá nhân mới. Kế hoạch tổng thể này tập trung vào các phân tử xoắn chặt được gọi là DNA. Chúng bao hàm những chỉ dẫn cho sự phát triển của cơ thể hoàn chỉnh.

Các phân tử DNA giống như một thang xoắn được nhận biết là hình xoắn kép. Các bậc thang được tạo từ các cặp phân tử, hay các base, được gọi là guanine, cytosine, adenine, và thymine.

Guanine chỉ ghép cặp với cytosine, và adenine với thymine.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
DNA
DNA
To the Earth and Back
To the Earth and Back
Fertilization 1
Fertilization 1
Fertilization 2
Fertilization 2
Cell Division
Cell Division
The Morula and Blastocyst
The Morula and Blastocyst
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
When does health begin? Find out now.
Help give babies a healthy start and a healthy future. Donate now.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: