Skip Navigation

Movie Theater

The Dynamic Process


 

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: SINH HỌC PHÁT TRIỂN THAI NGHÉN

Quá trình chức năng mà qua đó hợp tử đơn bào của cơ thể người trở thành một cơ thể trưởng thành có 100 nghìn tỷ tế bào có lẽ là hiện tượng phi thường nhất của tạo hóa.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous   Next  > 
Log in to create a playlist
Fertilization 2
Fertilization 2
Cell Division
Cell Division
The Morula and Blastocyst
The Morula and Blastocyst
3 Billion Base Pairs per Cell
3 Billion Base Pairs per Cell
Amnion and Germ Layers
Amnion and Germ Layers
Early Embryonic Development
Early Embryonic Development
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Free resources and training for educators
Tell your story. Create your own pregnancy calendar.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: