Skip Navigation

Movie Theater

The Heart in Action


 

4 weeks, 4 days

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: Tim thường đập khoảng 113 lần trong mỗi phút.

Hãy chú ý tim đổi màu như thế nào khi máu đi vào và ra khỏi các ngăn tim với mỗi nhịp đập.

Tim sẽ đập khoảng 54 triệu lần trước khi sinh và trên 3,2 tỷ lần trong suốt quá trình 80 năm của đời người.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
The Heart in Action
The Heart in Action
The Limbs Bud
The Limbs Bud
Transparent Skin
Transparent Skin
Cerebral Hemispheres
Cerebral Hemispheres
The Yolk Sac
The Yolk Sac
The Liver and Heart
The Liver and Heart
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Help give babies a healthy start and a healthy future. Donate now.
Free resources and training for educators


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: