Skip Navigation

Movie Theater

The Developmental Period


 

7 weeks, 4 days

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: AMAVIKI ASI-7 AMALANGA A-4

Isikhathi sokukhula ngemva kokubeletha saziwa khulu njengesikhathi sokulungiselela ngesikhathi ukukhula komuntu kuba nokwakheka okuhlukeneko, befuthi kuzibandula ngelwazi elinengi elifunakalela ukuphila ngemva kokubelethwa.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
The Developmental Period
The Developmental Period
Ovaries Identifiable
Ovaries Identifiable
The Highly Complex Brain
The Highly Complex Brain
Right- and Left-Handedness
Right- and Left-Handedness
Rolling Over
Rolling Over
Spontaneous Movement
Spontaneous Movement
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Tell your story. Create your own pregnancy calendar.
Free resources and training for educators


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: