Skip Navigation

Movie Theater

The Embryonic Period


 

8 weeks

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: Үр тогтсоноос хойших эхний 8 долоо хоногт хэвлий дэх хүүхдийг шинжлэх ухаанд “эмбрион” гэж нэрлэдэг, энэ нь “үр хөврөл” гэсэн утгатай үг юм. Хөврөлийн үе гэдэг эхний энэ хугацаанд хүний бие эрхтний ихэнх үндсэн тогтолцоо бүрэлддэг.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
The Embryonic Period
The Embryonic Period
End of Embryonic Period
End of Embryonic Period
Kidneys Produce Urine
Kidneys Produce Urine
Eyelid Fusion
Eyelid Fusion
Breathing Motions
Breathing Motions
4D Ultrasound
4D Ultrasound
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Tell your story. Create your own pregnancy calendar.
Help give babies a healthy start and a healthy future. Donate now.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: