Skip Navigation

Movie Theater

Kidneys Produce Urine


 

8 weeks, 1 day

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: Ngalesi isikhathi, iziso sekhipha umchamo ophumela ngaphakathi kwe-amniotic fluid.

Kuma-embryos wabesilisa, Amaqanda akhulako athoma ukukhipha i-testosterone.

Amathambo, iindawo zokuhlangana, imisipha, imizwa, nemithambo yeengazi yezitho zomzimba zifana khulu nalezo zabantu abadala.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
Kidneys Produce Urine
Kidneys Produce Urine
Eyelid Fusion
Eyelid Fusion
Breathing Motions
Breathing Motions
4D Ultrasound
4D Ultrasound
Fetal Period Begins
Fetal Period Begins
Motion and Sensation
Motion and Sensation
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Buy the Biology of Prenatal Development DVD
When does health begin? Find out now.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: