Skip Navigation

Movie Theater

Uterus is Identifiable


 

9 weeks

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: Mu isoro ry'igitsina gore, ikiziba cy'inda kigaragaza utuburungu tw'imbuto zidafashe zibyara ziranga igitsina gore, zikuba kenshi mu mufuka w'urubyaro.

Ibihimba bigaragara by'urubyaro bitangira kwigaragaza ubwabyo niba ari igitsina gabo cyangwa igitsina gore.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
Uterus is Identifiable
Uterus is Identifiable
Vocal Cords
Vocal Cords
Sucking and Swallowing
Sucking and Swallowing
4D Ultrasound
4D Ultrasound
A Burst of Growth
A Burst of Growth
4D Ultrasound
4D Ultrasound
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Buy the Biology of Prenatal Development DVD
Tell your story. Create your own pregnancy calendar.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: