Skip Navigation

Movie Theater

3 Billion Base Pairs per Cell


 

7 days

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: Хүний нэг эсэд 3 тэрбум орчим ийм хослол байна.

ДНХ нь маш арвин иэдээлэлтэй бөгөөд хэвлэж болдогсон бол нэг л эс дэх хослол бүрийн эхний үсгүүд л гэхэд 1.5 сая хуудас болох юм!

Хүний нэг эсийн ДНХ хэсгүүдийг үзүүрээр нь залгавал даруй 1 метр болно.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
3 Billion Base Pairs per Cell
3 Billion Base Pairs per Cell
Amnion and Germ Layers
Amnion and Germ Layers
Early Embryonic Development
Early Embryonic Development
Human Development
Human Development
Heart and Circulatory System
Heart and Circulatory System
The Folding of the Embryo
The Folding of the Embryo
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Free resources and training for educators
When does health begin? Find out now.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: