Skip Navigation

Movie Theater

Right- and Left-Handedness


 

8 weeks

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: Eemvekeni ezi-8, amaphesenti angu-75 we-embryo abonisa ubukhulu ngakwesokudla. Okuseleko kuhlukene ngokulinganako phakathi kokukhulu ngokwesobuncele nokungakhethi. Lokhu kubonisa ngesikhathi kusothoma ukusebenzisa sokudla noma sesincele.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
Right- and Left-Handedness
Right- and Left-Handedness
Rolling Over
Rolling Over
Spontaneous Movement
Spontaneous Movement
Reflexive Movement
Reflexive Movement
Epidermis and Hair
Epidermis and Hair
The Embryonic Period
The Embryonic Period
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Help give babies a healthy start and a healthy future. Donate now.
Buy the Biology of Prenatal Development DVD


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: