Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Movie Theater

Rolling Over


8 weeks

From The Biology of Prenatal Development.Buy Now

Script: Lærebøker i pediatri beskriver evnen til å ”rulle seg over" som opptrer fra 10 til 20 uker etter fødsel. Men, denne imponerende Koordinasjon utfolder seg mye tidligere i det lave tyngdekraftsmiljø som finnes i den væskefylte fostervannssekken. Kun mangelen av styrken som kreves for å seire over høyere tyngdekrefter utenfor livmoren forhindrer de nyfødte fra å rulle seg over.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
See Snapshots   |   Log in to create a playlist
The Highly Complex Brain
The Highly Complex Brain
Right- and Left-Handedness
Right- and Left-Handedness
Rolling Over
Rolling Over
Spontaneous Movement
Spontaneous Movement
Reflexive Movement
Reflexive Movement
Epidermis and Hair
Epidermis and Hair
Help give babies a healthy start and a healthy future. Donate now.
Buy the Biology of Prenatal Development DVD


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: