Skip Navigation

Movie Theater

Spontaneous Movement


 

8 weeks

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: Zarodek staje się bardziej aktywny fizycznie w tym czasie.

Ruchy mogą być powolne lub gwałtowne, pojedyncze lub powtarzające się, samorzutne bądź odruchowe.

Obroty głową, prostowanie szyi oraz dotykanie dłonią twarzy zdarzają się coraz częściej.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
Spontaneous Movement
Spontaneous Movement
Reflexive Movement
Reflexive Movement
Epidermis and Hair
Epidermis and Hair
The Embryonic Period
The Embryonic Period
End of Embryonic Period
End of Embryonic Period
Kidneys Produce Urine
Kidneys Produce Urine
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Tell your story. Create your own pregnancy calendar.
Buy the Biology of Prenatal Development DVD


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: