Skip Navigation

Movie Theater

Cell Division


 

48 hours

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: Približne 24 až 30 hodín po oplodnení, zygóta ukončí delenie svojej prvej bunky. Prostredníctvom procesu delenia (mitózy) sa jedna bunka rozdelí na dve, dve na štyri a tak ďalej.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
Cell Division
Cell Division
The Morula and Blastocyst
The Morula and Blastocyst
3 Billion Base Pairs per Cell
3 Billion Base Pairs per Cell
Amnion and Germ Layers
Amnion and Germ Layers
Early Embryonic Development
Early Embryonic Development
Human Development
Human Development
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Tell your story. Create your own pregnancy calendar.
Buy the Biology of Prenatal Development DVD


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: