Skip Navigation

Movie Theater

The Morula and Blastocyst


 

5 days

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: Do 3 až 4 dní po oplodnení zaujmú deliace sa bunky embrya guľovitý tvar a embryo sa teraz nazýva morula.

Do 4 až 5 dní sa v tomto zhluku buniek vytvorí dutina a embryo sa následne nazýva blastocysta.

Bunky vo vnútri blastocysty sa nazývajú vnútrobunková masa, z ktorej sa vyvinie hlava, telo a iné štruktúry, pre vyvíjajúceho sa človeka životne dôležité.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
The Morula and Blastocyst
The Morula and Blastocyst
3 Billion Base Pairs per Cell
3 Billion Base Pairs per Cell
Amnion and Germ Layers
Amnion and Germ Layers
Early Embryonic Development
Early Embryonic Development
Human Development
Human Development
Heart and Circulatory System
Heart and Circulatory System
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Free resources and training for educators
Tell your story. Create your own pregnancy calendar.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: