Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
БИОЛОГИЈА НА ПРЕНАТАЛНИОТ РАЗВОЈ

.Македонски [Macedonian]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 1   Introduction

Динамичниот процес преку кој едноклеточниот човечки зигот се претвора во човек со 100 трилиони клетки е можеби највпечатливиот природен феномен.

Истражувачите сега знаат дека многу од рутинските функции кои ги извршува телото на возрасен човек се воспоставуваат во текот на бременоста - честопати долго пред раѓањето.

Развојниот период пред раѓањето сè повеќе се толкува како време за подготовка во кое човекот, кој се развива, се здобива со многу структури и извежбува многу вештини, потребни за опстанок по раѓањето.

Chapter 2   Terminology

Бременоста кај луѓето обично трае околу 38 седмици сметајќи од моментот на оплодување, или зачнување, до раѓање.

Во текот на првите 8 седмици по оплодување човекот во развој се нарекува ембрион, што значи "растење одвнатре". Ова време, наречено ембрионален период, е карактеристично по тоа што во него се формираат повеќето главни телесни системи.

Од завршувањето на 8 седмици па сè до крајот на бременоста "човекот во развој се нарекува фетус", што значи "нероден потомок". За ова време, наречено период на плод, телото расте и неговите системи почнуваат да функционираат.

Сите фази на ембрионот и плодот во оваа програма се одредуваат според изминатото време од оплодувањето.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: