Skip Navigation

National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
BIOLÓGIA PRENATÁLNEHO VÝVINU

.Slovenčina [Slovak]


 
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 40   3 to 4 Months (12 to 16 Weeks): Taste Buds, Jaw Motion, Rooting Reflex, Quickening

Medzi 11 až 12 týždňami sa zvýši hmotnosť plodu o takmer 60%.

Dvanásť týždňov ohraničuje koniec prvej tretiny, alebo trimestra tehotenstva.

Vnútro úst pokrývajú zreteľné chuťové bunky.
Narodením chuťové bunky ostanú len na jazyku a na podnebí.

Pohyb čriev začína 12 týždňami a pokračuje asi tak ďalších 6 týždňov.

Materiál, ktorý je najprv vypudený z hrubého čreva plodu a novorodenca, sa nazýva mekónium. Skladá sa zo zažívacích enzýmov, proteínov a odumretých buniek, ktorých sa zažívací systém zbavuje.

Do 12 týždňov dĺžka horných končatín takmer dosiahla svoj konečný pomer k veľkosti tela. Dolným končatinám trvá dlhšie, než dosiahnu svoj definitívny pomer.

S výnimkou chrbta a hornej časti hlavy telo celého plodu teraz už reaguje na ľahký dotyk.

Po prvý raz sa objavujú vývinové rozdiely založené na pohlaví. Napríklad plody ženského pohlavia pohybujú sánkou častejšie než plody mužského pohlavia.

Na rozdiel od odozvy odtiahnutím, ktorou sa prejavil plod pri stimulácii v oblasti úst, teraz navodzuje natočenie ku zdroju stimulácie a otvorenie úst. Táto odozva sa nazýva "sací reflex" a pretrváva aj po narodení, keď pomáha novorodenému dieťaťu nájsť bradavku svojej matky počas dojčenia.

Tvár sa začína plne vyvíjať prostredníctvom ukladania tukových buniek v lícach a začína sa vývin zubov.

Do 15 týždňov dôjde k vytvoreniu krvotvorných kmeňových buniek, ktoré sa rozmnožujú v kostnej dreni. Tu sa bude tvoriť väčšina krvných buniek.

Hoci pohyby sa prejavujú už u 6-týždňového embrya, tehotná žena po prvý raz pocíti pohyby plodu medzi 14 až 18 týždňami. Ľudovo sa tejto udalosti hovorí prvé pohyby.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: