Skip Navigation

National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development


6 - 8 Weeks


प्रसूतिपूर्व विकासाचे जीवशास्त्र

.मराठ [Marathi]


 
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Embryonic Development: 6 to 8 Weeks

Chapter 20   6 Weeks: Motion and Sensation

सहा आठवडयांनंतर मेंदूंचे अग्रभागिय अर्द्धगोलार्द्ध मेंदूंच्या अन्य हिश्श्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात विकसीत होतात.

गर्भ उत्स्फूर्त आणि प्रतिक्षिप्त क्रिया करण्यास सुखात करतो. सामान्य मज्जा-स्नायु विकास प्रेरित करण्या करिता अशा हालचाली आवश्यक आहेत

तोंडाच्या भागाला स्पर्श केल्यास गर्भ त्याचे मस्तक प्रतिक्षिप्त क्रियेने मागे घेतो.

Chapter 21   The External Ear and Blood Cell Formation

बाह्य कानास आकार येण्यास सुरवात होते.

सहा आठवडया नंतर यकृतात रक्तपेशीची निर्मिती होऊ लागते तिथे आता लिम्फोसाइट हजर असतात. या प्रकारच्या श्वेत रक्त पेशी रोगप्रतिकारक शक्तिचा विकास करण्याकरिता महत्वपूर्ण असतात.

Chapter 22   The Diaphragm and Intestines

श्वसना करिता उपयुक्त असणार्या प्राथमिक स्नायु, डायफ्रॉमची, निर्मीती सहा आठवडयानंतर होते.

आंतडयाचा हिस्सा आता अल्पकालाकरिता गर्भनलिके मध्ये सरकतो. कायिक आंत्रवृद्धि म्हणवणार्या या सामान्य प्रक्रियेमुळे अन्य वाढणाया अवयवांकरिता पोटात जागा होते.

Chapter 23   Hand Plates and Brainwaves

सहा आठवडयानंतर हाताच्या तळव्यात थोडा सपाटपणा येऊ लागतो.

मेंदुतील लहरी सहा आठवडे व दोन दिवस एवढया लवकर नोंदल्या गेल्या आहेत.

Chapter 24   Nipple Formation

छातीच्या पुढील बाजुला त्यांच्या अंतिम स्थानी पोहचण्याच्या थोडे आधी कमरेच्या बाजूला स्तनाग्र प्रकट होतात.

Chapter 25   Limb Development

६ १/२ आठवडयानंतर कोपर स्पष्ट होतात बोटे सुटी होण्यास सुरवात होते आणि हाताच्या हालचाली दिसु लागतात

कण्ठास्थी किंवा गळपहीचे हाड आणि वरच्या व खालच्या जबडयाच्या हाडापासून, हाडेतयार होण्याच्या ऑसीफिकेशन प्रक्रीयेची सुरवात होते.

Chapter 26   7 Weeks: Hiccups and Startle Response

सातव्या आठतडयानंतर उचक्या पाहण्यात आल्या आहेत.

आता दचकण्याच्या प्रतिसादासह पायाच्या हालचाली दिसू लागतात.

Chapter 27   The Maturing Heart

चार कप्प्यांचे हृदय बहुतांशी पूर्ण आहे. हृदय आता सरासरी प्रति मिनट १६७ वेळा स्पंदित पावते.

७ १/२ आठवडयानंतर नोंदलेल्या हृदयाच्या विद्युत-क्रिया प्रौढांप्रमाणेच तरंगाकृती दर्शवतात.

Chapter 28   Ovaries and Eyes

स्त्रीयांमधे, सात आठवडयानंतर अंडकोष ओळखू येतात.

७ १/२ आठवडयानंतर डोळयातील रंगीत नेत्रपटल सहजपणे दिसतो आणि पापण्या झपाटयाने वाढू लागण्यास सुरवात होते.

Chapter 29   Fingers and Toes

बोटे स्वतंत्र आहेत आणि टाचा फक्त तळभागाशी जोडलेल्या असतात.

आता हात आणि पायसुद्धा जुळू लागतात.

गुडध्याचे सांधे सुद्धा उपस्थित आहेत.
6 - 8 Weeks


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: