Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Movie Theater

3 Billion Base Pairs per Cell


7 days

From The Biology of Prenatal Development.Buy Now

Script: Hver menneskecelle innholder omtrent 3 milliarder av disse basepar.

DNA til en enkel celle innholder så mye opplysning at hvis det var skrevet i trykt tekst, skrevet kun med den første bokstaven til hver base, så hadde teksten trengt mer enn 1.5 millioner sider med tekst!

Hvis man legger dem etter hverandre, måler DNA i en enkel menneskecelle 1 meter.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
See Snapshots   |   Log in to create a playlist
Cell Division
Cell Division
The Morula and Blastocyst
The Morula and Blastocyst
3 Billion Base Pairs per Cell
3 Billion Base Pairs per Cell
Amnion and Germ Layers
Amnion and Germ Layers
Early Embryonic Development
Early Embryonic Development
Human Development
Human Development
Free resources and training for educators
Tell your story. Create your own pregnancy calendar.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: