Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Movie Theater

3 Billion Base Pairs per Cell


7 days

From The Biology of Prenatal Development.Buy Now

Script: Hver menneskecelle innholder omtrent 3 milliarder av disse basepar.

DNA til en enkel celle innholder så mye opplysning at hvis det var skrevet i trykt tekst, skrevet kun med den første bokstaven til hver base, så hadde teksten trengt mer enn 1.5 millioner sider med tekst!

Hvis man legger dem etter hverandre, måler DNA i en enkel menneskecelle 1 meter.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
See Snapshots   |   Log in to create a playlist
Cell Division
Cell Division
The Morula and Blastocyst
The Morula and Blastocyst
3 Billion Base Pairs per Cell
3 Billion Base Pairs per Cell
Amnion and Germ Layers
Amnion and Germ Layers
Early Embryonic Development
Early Embryonic Development
Human Development
Human Development
Help give babies a healthy start and a healthy future. Donate now.
Tell your story. Create your own pregnancy calendar.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: