Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Movie Theater

Rolling Over


8 weeks

From The Biology of Prenatal Development.Buy Now

Script: Lærebøker i pediatri beskriver evnen til å ”rulle seg over" som opptrer fra 10 til 20 uker etter fødsel. Men, denne imponerende Koordinasjon utfolder seg mye tidligere i det lave tyngdekraftsmiljø som finnes i den væskefylte fostervannssekken. Kun mangelen av styrken som kreves for å seire over høyere tyngdekrefter utenfor livmoren forhindrer de nyfødte fra å rulle seg over.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
See Snapshots   |   Log in to create a playlist
The Highly Complex Brain
The Highly Complex Brain
Right- and Left-Handedness
Right- and Left-Handedness
Rolling Over
Rolling Over
Spontaneous Movement
Spontaneous Movement
Reflexive Movement
Reflexive Movement
Epidermis and Hair
Epidermis and Hair
When does health begin? Find out now.
Free resources and training for educators


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: