Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
BIOLOGIE PRENATÁLNÍHO VÝVOJE

.Česky [Czech]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 1   Introduction

Dynamický proces, kterým se jednobuněčná lidská zygota stává dospělým jedincem se 100 bilióny buněk, je asi nejpozoruhodnějším jevem v celé přírodě.

Výzkumníci nyní vědí, že mnoho z běžných funkcí, které dospělé tělo vykonává, se utváří v průběhu těhotenství - často dlouho před narozením.

Období vývoje před narozením se stále více chápe jako čas přípravy, v jehož průběhu získává vyvíjející se jedinec většinu systémů a cvičí většinu dovedností, které potřebuje k přežití po narození.

Chapter 2   Terminology

Těhotenství u člověka obvykle trvá přibližně 38 týdnů, počítáno od okamžiku oplodnění, neboli početí, do porodu.

Během prvních 8 týdnů po oplodnění se vyvíjející se jedinec nazývá embryo, což znamená "rostoucí uvnitř". Toto období, zvané embryonální období, se vyznačuje tvorbou většiny nejdůležitějších tělesných systémů.

Od uplynutí 8 týdnů do konce těhotenství "se vyvíjející se jedinec nazývá fétus," což znamená "nenarozený potomek". V tomto období, které se nazývá fetální období, se tělo zvětšuje a jeho systémy začínají fungovat.

Stáří embrya a fétu uváděné v tomto programu vždy znamená čas, který uplynul od oplodnění.

The Embryonic Period (The First 8 Weeks)

Embryonic Development: The First 4 Weeks

Chapter 3   Fertilization

Z hlediska biologie "začíná vývoj lidského jedince začíná oplozením", kdy se zkombinuje 23 chromozómů ženy s 23 chromozomy muže spojením rozmnožovacích buněk.

Ženská rozmnožovací buňka se běžně nazývá "vajíčko", ale správný termín je oocyt.

Taktéž mužská rozmnožovací buňka je obecně známa jako "spermie" ale dává se přednost termínu spermatozoid.

Po uvolnění oocytu z vaječníku ženy v procesu, který se nazývá ovulace, se oocyt a spermatozoid spojí v jednom z vejcovodů, kterým se často také říká tuba Fallopii.

Vejcovody spojují ženské vaječníky s dělohou neboli lůnem.

Výsledné jednobuněčné embryo se nazývá zygota, což znamená "spřažený nebo spojený dohromady".

Chapter 4   DNA, Cell Division, and Early Pregnancy Factor (EPF)

46 chromozomů v zygotě představuje jedinečnou první verzi úplného genetického plánu nového jedince. Tento originální plán spočívá v těsně svinutých molekulách zvaných DNA. Obsahují instrukce pro vývoj celého těla.

Molekuly DNA se podobají stočenému žebříčku, který je znám jako dvojšroubovice. Příčky žebříčku tvoří spárované molekuly, neboli báze nazývané guanin cytozin, adenin a tymin.

Guanin se spojuje pouze s cytozinem a adenin s tyminem. Každá lidská buňka obsahuje přibližně 3 miliardy těchto bází.

DNA jediné buňky obsahuje tolik informací, že, pokud by se vyjádřily psanými slovy, pouhé zapsání prvního písmene každé báze by vyžadovalo více než 1,5 miliónu stránek textu!

Pokud by se DNA v jediné lidské buňce narovnala, měří 3 1/3 stopy neboli 1 metr.

Pokud bychom mohli rozvinout všechnu DNA uvnitř 100 biliónů buněk dospělého jedince, byla by dlouhá více než 101 miliard kilometrů. To je vzdálenost od Země ke Slunci a zpátky 340krát.

Přibližně 24 až 30 hodin po oplodnění se dokončí první buněčné dělení zygoty. Pomocí mitózy (procesu dělení) se jedna buňka rozdělí na dvě, dvě na čtyři a tak dále.

Již 24 až 48 hodin po začátku oplodnění lze těhotenství potvrdit zjištěním hormonu zvaného "časný faktor těhotenství" v krvi matky.

Chapter 5   Early Stages (Morula and Blastocyst) and Stem Cells

Do 3 až 4 dnů po oplodnění nabudou dělící se buňky embrya kulovitý tvar a embryo se nazývá morula.

Do 4 až 5 dnů se uvnitř této koule buněk vytvoří dutina a embryu se potom říká blastocysta.

Buňky uvnitř blastocysty se nazývají vnitřní buněčná hmota a vzniká z nich hlava, tělo a ostatní struktury, které jsou pro vyvíjejícího se člověka nezbytné.

Buňky ve vnitřní buněčné hmotě se nazývají embryonální kmenové buňky, protože mají schopnost vytvořit každý z více než 200 typů buněk, které se v lidském těle nacházejí.

Chapter 6   1 to 1½ Weeks: Implantation and Human Chorionic Gonadotropin (hCG)

Poté, co sestoupí vejcovodem, se rané embryo usadí ve vnitřní stěně matčiny dělohy. Tento proces, který se nazývá implantace, začíná 6 dnů a končí 10 až 12 dnů po oplodnění.

Buňky rostoucího embrya začínají produkovat hormon zvaný lidský choriogonadotropin, neboli hCG, což je látka, kterou lze zjistit většinou těhotenských testů.

HCG dá pokyn těhotenským hormonům, aby přerušily běžný menstruační cyklus, čímž umožní pokračování těhotenství.

Chapter 7   The Placenta and Umbilical Cord

Po implantaci z buněk na periferii blastocysty vznikne část struktury, která se nazývá placenta a která slouží jako styčná plocha mezi oběhovými systémy matky a embrya.

Placenta dodává matčin kyslík, živiny, hormony a léky vyvíjejícímu se jedinci; odvádí všechny odpadní produkty; a brání tomu, aby se mateřská krev smíchala s krví embrya a fétu.

Placenta také produkuje hormony a udržuje tělesnou teplotu embrya a fétu na úrovni, která je nepatrně vyšší, než matčina teplota.

Placenta komunikuje s vyvíjejícím se jedincem pomocí cév pupeční šňůry.

Schopnost podpory života, kterou má placenta, se vyrovná možnostem jednotek intenzivní péče, které najdeme v moderních nemocnicích.

Chapter 8   Nutrition and Protection

V jednom týdnu vytvoří buňky vnitřní buněčné hmoty dvě vrstvy zvané hypoblast a epiblast.

Z hypoblastu vzniká žloutkový váček, což je jedna za struktur, jejichž prostřednictvím matka dodává živiny ranému embryu.

Buňky z epiblastu vytvoří membránu zvanou amnion, uvnitř které se embryo a později fétus vyvíjejí až do porodu.

Chapter 9   2 to 4 Weeks: Germ Layers and Organ Formation

Přibližně ve 2 a půl týdnech epiblast utvoří 3 specializované tkáně neboli zárodečně vrstvy zvané ektoderm, endoderm, a mezoderm.

Z ektodermu vznikají četné struktury, včetně mozku, míchy, nervů, pokožky, nehtů, a vlasů.

Endoderm produkuje výstelku respiračního systému a trávicího traktu, a vytváří části hlavních orgánů, jako jsou játra a slinivka.

Z mezodermu se tvoří srdce, ledviny, kosti, chrupavka, svaly, krvinky a další tělesné části.

Ve 3 týdnech se mozek rozděluje na 3 základní části zvané přední mozek, střední mozek, a zadní mozek.

Vývoj respiračního a trávicího systému je také v plném proudu.

Jakmile se první krvinky objeví ve žloutkovém váčku, začnou se v celém embryu vytvářet cévy, a vzniká trubicovité srdce.

Téměř okamžitě se rychle rostoucí srdce složí samo do sebe a začnou se vyvíjet oddělené komory.

Srdce začíná bít 3 týdny a 1 den po oplodnění.

Oběhová soustava je první tělesný systém nebo skupina souvisejících orgánů, které dosáhnou funkčního stavu.

Chapter 10   3 to 4 Weeks: The Folding of the Embryo

Mezi 3 a 4 týdny se objevuje náznak těla, protože lze mozek, míchu a srdce embrya snadno rozeznat vedle žloutkového váčku.

Prudký růst způsobuje ohýbání relativně plochého embrya. Tímto procesem se část žloutkového váčku začlení do výstelky trávicího systému a vytvoří hrudník a břišní dutiny1 vyvíjejícího se jedince.

Embryonic Development: 4 to 6 Weeks

Chapter 11   4 Weeks: Amniotic Fluid

Ve 4 týdnech obklopí embryo průhledné amnion a vytvoří tekutinou naplněný vak. Tato sterilní tekutina, zvaná plodová voda, ochraňuje embryo před poraněním.

Chapter 12   The Heart in Action

Srdce obvykle bije asi 113krát za minutu.

Všimněte si, jak srdce mění barvu, když krev s každým jeho úderem vstupuje do srdečních komor a opouští je.

Srdce se stáhne přibližně 54 milionkrát před narozením a více než 3,2 miliardkrát v průběhu 80 let života.

Chapter 13   Brain Growth

Rychlý růst mozku je vidět na měnícím se vzhledu předního mozku, středního mozku a zadního mozku.

Chapter 14   Limb Buds

Vývoj horních a dolních končetin začíná, když se ve 4 týdnech objeví pupeny končetin.

V tomto období je pokožka průhledná, protože má tloušťku pouze jedné buňky.

Jakmile pokožka zesílí, ztratí průhlednost, což znamená, že vývoj vnitřních orgánů budeme moci sledovat ještě asi jeden měsíc.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: