Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
SYNTYMÄÄ EDELTÄVÄ BIOLOGINEN KEHITYS

.Suomi [Finnish]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 1   Introduction

Dynaaminen prosessi, jonka kautta yksisoluisesta ihmistsygootista tulee sadan triljoonan solun aikuinen, saattaa olla koko luonnon merkittävin ilmiö.

Tutkijat tietävät nykyään, että monet aikuisen kehon rutiininomaiset toiminnot vakiintuvat raskauden aikana - usein kauan ennen syntymää.

Syntymää edeltävää kehityskautta pidetään yhä enemmän valmistelujaksona, jonka aikana kehittyvä ihminen hankkii ne monet rakenteet ja harjoittelee niitä monia taitoja, joita tarvitaan syntymän jälkeiseen selviytymiseen.

Chapter 2   Terminology

Ihmisen raskaus kestää normaalisti noin 38 viikkoa hedelmöittymishetkestä syntymään asti laskettuna.

Hedelmöittymistä seuraavien kahdeksan viikon aikana kehittyvää ihmistä kutsutaan alkioksi, joka tarkoittaa sisällä kasvavaa. Alkiovaiheessa muodostuvat kehon tärkeimmät järjestelmät.

Kahdeksannen viikon päättymisestä raskauden loppuun asti kehittyvää ihmistä kutsutaan sikiöksi, minkä latinankielinen vastine "fetus" tarkoittaa syntymätöntä jälkeläistä. Sikiövaiheen aikana keho kasvaa ja sen järjestelmät alkavat toimia.

Tässä ohjelmassa mainitut alkio- ja sikiövaiheet viittaavat hedelmöittymisen jälkeiseen aikaan.

The Embryonic Period (The First 8 Weeks)

Embryonic Development: The First 4 Weeks

Chapter 3   Fertilization

Biologisesti ilmaistuna ihmisen kehitys alkaa hedelmöittymisestä, kun nainen ja mies yhdistävät 23 omaa kromosomiaan sukusolujensa yhdistyessä.

Naisen sukusolua kutsutaan munasoluksi ja sen tieteellinen nimi on oosyytti.

Miehen lisääntymissolua kutsutaan yleisesti siittiöksi.

Kun munasolu irtoaa naisen kohdusta prosessissa, jota kutsutaan ovulaatioksi, munasolu ja siittiö yhdistyvät toisessa munajohtimista, joita kutsutaan myös munaputkiksi.

Munajohtimet liittävät naisen munasarjat hänen kohtuunsa.

Tuloksena on yksisoluinen alkio, jota kutsutaan tsygootiksi. Se merkitsee "yhteen liitetty".

Chapter 4   DNA, Cell Division, and Early Pregnancy Factor (EPF)

Tsygootissa on 46 kromosomia, jotka edustavat ainutlaatuista ensimmäistä painosta uuden yksilön täydellisestä geneettisestä suunnitelmasta. Tämä yleissuunnitelma on yhteen kiertyvissä molekyyleissä, joita kutsutaan DNA:ksi. Ne sisältävät ohjeet koko kehon kehitystä varten.

DNA-molekyylit muistuttavat kierretikkaita, ja niitä kutsutaankin kaksoiskierteiksi. Tikkaiden askelmat muodostuvat parillisista molekyyleistä eli emäksistä, joita kutsutaan guaniiniksi, sytosiiniksi, adeniiniksi ja tymiiniksi.

Guaniini liittyy pariksi vain sytosiinin kanssa ja adeniini vain tymiinin kanssa. Jokaisessa ihmissolussa on noin 3 miljardia tällaista emäsparia.

Yksittäisen solun DNA sisältää niin paljon tietoja, että jos ne esitettäisiin painettuina sanoina, pelkän kunkin emäksen ensimmäisen kirjaimen luetteleminen veisi yli 1,5 miljoonaa tekstisivua!

Suoraksi vedettynä yhden ihmissolun DNA on yhden metrin pituinen.

Jos voisimme levittää kaiken DNA:n aikuisen ihmisen 100 triljoonasta solusta, sen pituus olisi noin 100 miljardia kilometriä. Se on yhtä pitkä kuin matka maasta aurinkoon ja takaisin - 340 kertaa.

Kun hedelmöittymisestä on kulunut noin 24 - 30 tuntia, tsygootti jakautuu ensimmäisen kerran. Tässä mitoosiksi kutsutussa jakautumisprosessissa yksi solu jakautuu kahdeksi, kaksi neljäksi ja niin edespäin.

Jo 24 - 48 tunnin kuluttua hedelmöittymisestä raskaus voidaan vahvistaa tutkimalla, onko äidin veressä istukkahormonia.

Chapter 5   Early Stages (Morula and Blastocyst) and Stem Cells

Kun hedelmöittymisestä on kulunut 3 - 4 päivää, alkio jakautuvine soluineen muuttuu pallon muotoiseksi ja sitä kutsutaan nyt morulaksi.

4 - 5 päivän kuluttua solupalloon muodostuu ontelo. Tässä vaiheessa alkiota kutsutaan blastokystiksi.

Blastokystin sisällä olevia soluja kutsutaan sisäsolumassaksi, ja siitä syntyvät pää, keho ja muut rakenteet, jotka ovat elintärkeitä kehittyvälle ihmiselle.

Sisäsolumassan soluja kutsutaan kantasoluiksi, koska niillä on kyky muodostaa mikä tahansa yli 200 solutyypistä, jotka ovat ihmiskehossa.

Chapter 6   1 to 1½ Weeks: Implantation and Human Chorionic Gonadotropin (hCG)

Varhaisalkio siirtyy munajohtimessa eteenpäin ja kiinnittyy äidin kohdun sisäseinämään. Tämä prosessi alkaa 6 päivän kuluttua hedelmöittymisestä ja päättyy 10 - 12 päivää sen jälkeen.

Kasvavan alkion solut alkavat tuottaa hormonia, jota kutsutaan istukkagonadotropiini- eli HCG-hormoniksi, useimpien raskaustestien havaitsemaksi aineeksi.

HCG ohjaa äitiyshormoneja keskeyttämään normaalin kuukautiskierron, mikä mahdollistaa raskauden jatkumisen.

Chapter 7   The Placenta and Umbilical Cord

Kiinnittymisen jälkeen blastokystin uloimmat solut alkavat muodostaa osaa istukasta, joka yhdistää äidin ja alkion verenkiertojärjestelmän.

Istukka välittää äidin happea, ravintoaineita, hormoneja ja lääkkeitä kehittyvälle ihmiselle, poistaa kaikki kuona-aineet ja estää äidin verta sekoittumasta alkion ja sikiön vereen.

Istukka tuottaa myös hormoneja ja pitää alkion ja sikiön kehon lämpötilan hieman äidin lämpötilaa korkeampana.

Istukka on yhteydessä kehittyvään ihmiseen napanuoran suonten kautta.

Istukan elämää ylläpitävät toiminnot vastaavat nykyaikaisen sairaalan teho-osaston tasoa.

Chapter 8   Nutrition and Protection

Viikolla 1 sisäsolumassan solut muodostavat kaksi kerrosta, joita kutsutaan hypoblastiksi ja epiblastiksi.

Hypoblastista kehittyy ruskuaispussi, yksi rakenteista, jonka kautta äiti välittää ravintoaineita varhaiselle alkiolle.

Epiblastin solut muodostavat vesikalvon, jonka sisällä alkio ja myöhemmin sikiö kehittyvät syntymään asti.

Chapter 9   2 to 4 Weeks: Germ Layers and Organ Formation

Kun hedelmöityksestä on kulunut noin 2 1/2 viikkoa, epiblasti on muodostanut kolme erikoistunutta kudosta eli alkiokerrosta, joita kutsutaan ektodermiksi, endodermiksi ja mesodermiksi.

Ektodermista kehittyy useita rakenteita, kuten aivot, selkäydin, hermot, iho, kynnet ja hiukset.

Endodermi tuottaa hengitysjärjestelmän limakalvon ja ruoansulatuskanavan sekä luo osia tärkeimmistä elimistä, kuten maksasta ja haimasta.

Mesodermi muodostaa sydämen, munuaiset, luut, rustokudoksen, lihakset, verisolut ja muita rakenteita.

Viikolla 3 aivot jakautuvat kolmeen päälohkoon joita kutsutaan etuaivoiksi, keskiaivoiksi ja taka-aivoiksi.

Myös hengitys- ja ruoansulatusjärjestelmät ovat kehittymässä.

Kun ensimmäiset verisolut ilmestyvät ruskuaispussiin, verisuonia muodostuu kaikkialle alkioon ja putkimainen sydän syntyy.

Lähes heti tämän jälkeen nopeasti kasvava sydän taittuu kaksin kerroin, samalla kun erilliset kammiot alkavat kehittyä.

Sydän alkaa lyödä 3 viikon ja yhden päivän kuluttua hedelmöityksestä.

Verenkiertojärjestelmä on kehon ensimmäinen järjestelmä eli toisiinsa liittyvien elinten ryhmä, joka saavuttaa toimintatilan.

Chapter 10   3 to 4 Weeks: The Folding of the Embryo

Viikkojen 3 ja 4 välillä kehon "luonnos" tulee näkyviin, kun alkion aivot selkäydin, ja sydän voidaan helposti tunnistaa ruskuaispussin vierestä.

Nopea kasvu aiheuttaa sen, että melko litteä alkio poimuttuu. Tämän prosessin myötä osa ruskuaispussista siirtyy ruoansulatusjärjestelmän limakalvoon ja muodostaa kehittyvän ihmisen rinta- ja vatsaontelon.

Embryonic Development: 4 to 6 Weeks

Chapter 11   4 Weeks: Amniotic Fluid

Viikolla 4 alkiota ympäröi kirkas vesikalvo nesteen täyttämässä pussissa. Steriili neste, jota kutsutaan lapsivedeksi, suojaa alkiota loukkaantumiselta.

Chapter 12   The Heart in Action

Sydän lyö normaalisti noin 113 kertaa minuutissa.

Huomaa, miten sydän muuttaa väriä, sen kammiot täyttyvät ja tyhjenevät verestä joka lyönnillä.

Sydän lyö suunnilleen 54 miljoonaa kertaa ennen syntymää ja yli 3,2 miljardia kertaa 80-vuotisen elämän aikana.

Chapter 13   Brain Growth

Aivojen nopea kasvu näkyy etuaivojen, keskiaivojen ja taka-aivojen ulkonäön muuttumisena.

Chapter 14   Limb Buds

Ylempien ja alempien raajojen kehittyminen alkaa raajasilmujen tullessa esiin viikolla 4.

Iho on tässä kohtaa läpinäkyvää, koska se on vain yhden solun paksuista.

Iho menettää paksuuntuessaan tämän läpinäkyvyyden, mikä merkitsee sitä, että pystymme tarkkailemaan sisäelinten kehittymistä vielä yhden kuukauden.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: