Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
BIOLOGISK UTVIKLING FØR FØDSEL

.Norsk [Norwegian]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 1   Introduction

Den dynamiske prosessen hvor en menneskecelle - en zygote blir til en voksen med 100-billioner celler er muligens det mest merkverdige fenomen i hele naturen.

Nå vet forskere at mange rutine oppgaver utført av den menneskelige kroppen blir etablert gjennom svangerskap - ofte lenge før fødselen.

Utviklingsperioden før fødselen er økende oppfattet som en forberedelsestid hvor det voksende menneske skal erverve de mange strukturer, metoder, og trener på de mange kompetanser Som trengs til å overleve etter fødselen.

Chapter 2   Terminology

Svangerskap hos mennesker varer vanligvis i 38 uker avmålt fra befruktningen, fram til fødselen.

I løpet av de første 8 uker etter befruktningen, kalles det voksende menneske for et embryo, som betyr "å yngle innenfor". Denne fasen, betegnet embryonalperioden, kjennetegnes ved dannelsen av de fleste vesentlige kroppssystemer.

Fra fullførelsen av 8 uker fram til slutten av svangerskap, det voksende menneske kalles for et foster, som betyr "ufødt avkom". Gjennom denne fasen, som heter fosterperioden, vokser kroppen større og systemene begynner å fungere.

Alle embryonisk og fosteraldere i dette programmet refererer til tiden siden befruktningen.

The Embryonic Period (The First 8 Weeks)

Embryonic Development: The First 4 Weeks

Chapter 3   Fertilization

Biologisk sett, "begynner menneskelig utvikling ved befruktning", når en kvinne og en mann blander sammen hver av sine 23 kromosomer gjennom forening av sine forplantningsceller.

En kvinnes forplantningscelle kalles vanligvis for et "egg", men det riktige begrep er oocyte.

Likeså, forplantningsceller til en mann kalles for "sæd", men det fortrekkte begrepet er spermatozoen.

Etter løslatelse av en oocyte fra kvinnens eggstokk gjennom en prosess som kalles eggløsning, forenes oocyten og spermatozoen i en av eggledere som ofte kalles for Fallopiske rør.

Egglederen forbinder en kvinnes eggstokk til hennes livmor.

Det resulterende embryoet som består av én celle, kalles en zygote, som betyr "føyd sammen".

Chapter 4   DNA, Cell Division, and Early Pregnancy Factor (EPF)

Zygotens 46 kromosomer danner den unike første utgaven til det nye individs fullstendige genetiske blåkopi. Denne disposisjonsplan er bosatt i tett opprullede molekyler som kalles DNA. DNA inneholder instruksjoner til utvikling for hele kroppen.

DNA molekyler ligner på en vindeltrapp, kjent som en dobbel heliks. Trinnene på stigen, molekylene, ordner seg parvis, i baser som heter guanin, cytosin, adenin, og tymin.

Guanin parer seg kun med cytosin, adenin kun med tymin. Hver menneskecelle innholder omtrent 3 milliarder av disse basepar.

DNA til en enkel celle innholder så mye opplysning at hvis det var skrevet i trykt tekst, skrevet kun med den første bokstaven til hver base, så hadde teksten trengt mer enn 1.5 millioner sider med tekst!

Hvis man legger dem etter hverandre, måler DNA i en enkel menneskecelle 1 meter.

Hvis man kunne vikle opp alle DNA i en voksen persons 100 billioner celler, så hadde den strekket seg mer enn 100 milliarder kilometer. Denne avstand rekker fra jordkloden til solen og tilbake 340 ganger.

Omtrent 24 til 30 timer etter befruktning, avslutter zygoten dens første celledeling. Gjennom prosessen som kalles mitose, en enkel celle deler seg i to, til fire og så videre.

Så tidlig som 24 til 48 timer etter befruktning har begynt, kan svangerskap stadfestes ved å spore opp et hormon som heter "early pregnancy factor" i morens blod.

Chapter 5   Early Stages (Morula and Blastocyst) and Stem Cells

Innen 3 til 4 dager etter befruktning, cellene i embryoet tar en kule - form når de deler seg og embryoet kalles en morula.

Innen 4 til 5 dager dannes et hulrom i denne celleklumpen og embryoet kalles nå for en blastocyst.

Cellene i blastocysten heter kimskiven - den indre cellemassen, som skal forme hode, kropp, og andre livsviktig organer til det voksende menneske.

Cellene i denne indre cellemassen heter embryoniske stamceller fordi de har evne til til å formere hver av de mer enn 200 celletyper som menneskekroppen inneholder.

Chapter 6   1 to 1½ Weeks: Implantation and Human Chorionic Gonadotropin (hCG)

Etter reisen gjennom egglederen, det tidlige embryoet fester seg til den indre livmorvegg. Denne prosessen, som bærer navnet implantasjon, starter 6 dager og slutter 10 til 12 dager etter befruktningen.

Cellene fra det voksende embryoet begynner å lage et hormon som heter humant chorion gonadotropint hormon (HCG), stoffet som spores opp av de fleste graviditetstester.

HCG befaler de moderlige hormoner å avbryte den vanlige menstruasjonssyklusen, som tillater svangerskap å fortsette.

Chapter 7   The Placenta and Umbilical Cord

Etter implantasjonen, celler på blastocystens omkrets er opprinnelsen til en struktur som kalles for morkaken, som tjener som kontaktflate mellom kvinnen og embryoets sirkulasjonssystem.

Morkaken leverer oksygen fra moren, næringsmidler, hormoner, og medikamenter til det voksende menneske; fjerner avfallsstoffer, og forhindrer morsblodet å blande seg med blodet til embryoet og fosteret.

Morkaken produserer også hormoner og opprettholder embryoets og fosterets kroppstemperatur en smule over kroppstemperaturen til moren.

Morkaken kommuniserer med det voksende menneske gjennom blodkar i navlestrengen.

Morkakens evne til å opprettholde livet kan måle seg med intensiv avdelinger som finnes på moderne sykehus.

Chapter 8   Nutrition and Protection

Innen 1 uke, celler i den indre cellemassen danner 2 lag som heter hypoblasten og epiblasten.

Hypoblasten danner utgangspunkt for plommesekken, en av strukturene som moren bruker for å tilføre næringsstoff til det lille embryoet.

Celler fra epiblasten danner en hinne som heter amnionen, hvor embryoet, og seinere fosteret vokser fram til fødsel.

Chapter 9   2 to 4 Weeks: Germ Layers and Organ Formation

Etter tilnærmelsesvis 2 1/2 uker, har epiblasten dannet 3 lag med vev, eller fremvoksende cellelag, som heter ektoderm, endoderm, og mesoderm.

Ektodermen er opprinnelsen til tallrike kroppsdeler inklusive hjernen, ryggsøyle, nerver, huden, negler, og hår.

Endodermen produserer hinnen til åndedrettssystemet og fordøyelseskanalen, og utvikler deler av de viktigste kroppsorganer som leveren og bukspyttkjertelen.

Mesodermen danner hjertet, nyrene, beinene, brusk, musklene, blodlegemene, og andre kroppsstrukturer.

Innen 3 uker deler hjernen seg i 3 primære seksjoner som heter forhjernen, midthjernen, og bakhjernen.

Utvikling av åndedretts - og fordøyelsessystemene er også underveis.

Idet de første blodlegemene viser seg i plommesekken, formeres blodkar gjennom hele embryoet, og et rørformet hjerte kommer frem.

Nesten umiddelbart, det raskt voksende hjerte folder seg innover som separate kamre som begynner å utvikle seg.

Hjerteslagene begynner 3 uker og 1 dag etter befruktningen.

Sirkulasjonssystemet er det første kroppssystem eller gruppe med beslektet organer, som oppnår en fungerende tilstand.

Chapter 10   3 to 4 Weeks: The Folding of the Embryo

Mellom 3 og 4 uker, er kroppsplanen til embryoet som hjernen, ryggsøylen, og hjertet, lett å kjenne igjen ved siden av plommesekken.

Hurtig vekst forårsaker folding av det forholdsvis flate embryo. Denne prosessen omfatter at en del av plommesekken føres inn i hinnen til fordøyelsessystemet og danner brystkassen og bukhulene til det voksende menneske.

Embryonic Development: 4 to 6 Weeks

Chapter 11   4 Weeks: Amniotic Fluid

Innen 4 uker er embryoet omgitt av klar amnion inn i en væskefylt sekk. Denne sterile væsken, som heter fostervann, forsyner embryoet med beskyttelse mot skade.

Chapter 12   The Heart in Action

Et typisk hjerte banker vanligvis 113 ganger per minutt.

Legg merk til hvordan hjertet skifter farge som ettersom blodet strømmer inn og ut av kamrene med hver hjerteslag.

Hjertet slår tilnærmelsesvis 54 millioner ganger før fødsel og mer enn 3.2 milliarder ganger over livets gang i en 80-års levetid.

Chapter 13   Brain Growth

Hurtig hjernevekst viser seg ved det skiftende utseende av forhjernen, midthjernen, og bak - hjernen.

Chapter 14   Limb Buds

Over- og under- ekstremiteter begynner å utvikle seg med tilsynekomsten av utvekster ved 4 uker.

Huden er gjennomsiktig på denne tidspunkt fordi huden bare har en tykkelse på 1 celle.

Når huden blir tykkere, vil den miste gjennomsiktigheten, hvilket betyr at vi kan kun se de indre organene i utvikling i en måned til.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: