Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
BIOLÓGIA PRENATÁLNEHO VÝVINU

.Slovenčina [Slovak]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 1   Introduction

Dynamický proces, v ktorom sa jednobunková ľudská zygóta vyvinie v dospelého človeka so 100 biliónmi buniek je asi najpozoruhodnejší jav v celej prírode.

Výskumníci teraz už vedia, že mnoho rutinných funkcií, ktoré vykonáva telo dospelého človeka, sa vytvára v období tehotenstva - často dávno pred narodením.

Vývinové obdobie pred narodením je čoraz viac vnímané ako obdobie prípravy, počas ktorej vyvíjajúci sa človek nadobúda mnoho štruktúr a cvičí si mnohé zručnosti potrebné na prežitie po narodení.

Chapter 2   Terminology

Tehotenstvo u človeka zvyčajne trvá približne 38 týždňov pri meraní od okamihu oplodnenia, čiže počatia, až po narodenie.

Počas prvých 8 týždňov po oplodnení sa vyvíjajúci sa človek nazýva embryo, čo znamená "rastúci vo vnútri". Tento čas, ktorý sa nazýva embryonálne obdobie, je charakteristický budovaním väčšiny najdôležitejších systémov tela.

Od ukončenia 8 týždňa až po koniec tehotenstva "sa vyvíjajúci sa človek nazýva fétus (plod)," čo znamená "nenarodený potomok". V tomto čase, ktorý sa nazýva obdobie plodu, telo rastie a jeho systémy začínajú pracovať.

Všetky obdobia embrya a plodu uvádzané v tomto programe sa odvolávajú na čas od oplodnenia.

The Embryonic Period (The First 8 Weeks)

Embryonic Development: The First 4 Weeks

Chapter 3   Fertilization

Biologicky povedané, "vývin človeka sa začína oplodnením," keď žena a muž spolu skombinujú 23 svojich chromozómov spojením pohlavných buniek.

Pre ženskú pohlavnú bunku, ktorá sa bežne nazýva "vajíčko", je správny termín oocyt.

Podobne, mužská pohlavná bunka je známa ako "spermia", ale uprednostňuje sa názov spermatozoón.

Po uvoľnení oocytu z vaječníka ženy v procese, ktorý sa nazýva ovulácia, sa oocyt a spermatozoón spoja v jednom z vajíčkovodov, často nazývaným i Fallopiova trubica.

Vajíčkovody spájajú vaječníky ženy s jej maternicou.

Výsledné jednobunkové embryo sa nazýva zygóta, čo znamená "spútaní alebo navzájom spojení".

Chapter 4   DNA, Cell Division, and Early Pregnancy Factor (EPF)

46 chromozómov zygóty predstavuje jedinečnú prvú verziu úplného genetického plánu nového jedinca. Tento originálny plán spočíva v tesne zvinutých molekulách zvaných DNA. Obsahujú inštrukcie na vývin celého tela.

Molekuly DNA pripomínajú skrútený rebrík známy ako dvojitá špirála. Priečky rebríka sú tvorené párovými molekulami, alebo bázami, ktoré sa nazývajú guanín, cytozín, adenín a tymín.

Guanín sa spája výlučne s cytozínom, podobne ako adenín s tymínom. Každá ľudská bunka obsahuje približne 3 miliardy týchto bázických párov.

DNA v jednej bunke obsahuje tak veľa informácií, že ak by mali byť zaznamenané písaným slovom, len jednoduchý záznam prvého písmena každej bázy by si vyžadoval viac než 1,5 milióna strán textu!

Ak by sme ich položili jednu za druhou, DNA v jednej jedinej ľudskej bunke by merala 3 1/3 stopy alebo 1 meter.

Ak by bolo možné rozmotať všetku DNA vo vnútri 100 biliónov buniek dospelého človeka, zaberala by viac než 100 miliárd kilometrov. Je to vzdialenosť od Zeme k Slnku a späť 340-krát.

Približne 24 až 30 hodín po oplodnení, zygóta ukončí delenie svojej prvej bunky. Prostredníctvom procesu delenia (mitózy) sa jedna bunka rozdelí na dve, dve na štyri a tak ďalej.

Už v takom krátkom čase, ako je 24 až 48 hodín po začiatku oplodnenia, je možné potvrdiť tehotenstvo prítomnosťou hormónu, nazývaného "skorý faktor tehotenstva" v krvi matky.

Chapter 5   Early Stages (Morula and Blastocyst) and Stem Cells

Do 3 až 4 dní po oplodnení zaujmú deliace sa bunky embrya guľovitý tvar a embryo sa teraz nazýva morula.

Do 4 až 5 dní sa v tomto zhluku buniek vytvorí dutina a embryo sa následne nazýva blastocysta.

Bunky vo vnútri blastocysty sa nazývajú vnútrobunková masa, z ktorej sa vyvinie hlava, telo a iné štruktúry, pre vyvíjajúceho sa človeka životne dôležité.

Bunky vo vnútri vnútrobunkovej masy sa nazývajú embryonálne kmeňové bunky, pretože majú schopnosť vytvárať všetky z viac než 200 druhov buniek v ľudskom tele.

Chapter 6   1 to 1½ Weeks: Implantation and Human Chorionic Gonadotropin (hCG)

Po putovaní dole vaječníkom, sa skoré embryo uhniezdi vo vnútornej stene matkinej maternice. Tento proces, nazývaný implantácia, sa začína 6 dní a končí 10 až 12 dní po oplodnení.

Bunky z rastúceho embrya začínajú produkovať hormón, ktorý sa nazýva chorio gonadotropný hormón, alebo hCG, čo je aj látka, ktorú zaznamená väčšina tehotenských testov.

HCG vedie materské hormóny k tomu, aby prerušili normálny menštruačný cyklus, čo umožní pokračovanie tehotenstva.

Chapter 7   The Placenta and Umbilical Cord

Po implantácii z buniek na okraji blastocysty sa vytvorí časť štruktúry, zvanej placenta, ktorá slúži ako medzičlánok medzi materskými a embryonálnymi obehovými systémami.

Placenta poskytuje vyvíjajúcemu sa človeku od matky kyslík, živiny, hormóny a lieky; odstraňuje všetky odpadové látky a zabraňuje materskej krvi, aby sa miešala s krvou embrya ako aj plodu.

Placenta taktiež tvorí hormóny a udržiava teplotu tela embrya a plodu mierne vyššiu než je teplota matky.

Placenta komunikuje z vyvíjajúcim sa človekom prostredníctvom ciev pupočnej šnúry.

Schopnosti placenty zachovávať život sa vyrovnajú jednotkám intenzívnej starostlivosti v dnešných nemocniciach.

Chapter 8   Nutrition and Protection

Do 1 týždňa vytvoria bunky vnútrobunkovej masy dve vrstvy, zvané hypoblast a epiblast.

Z hypoblastu vzniká žĺtkový vak, ktorý je jednou zo štruktúr, prostredníctvom ktorej matka vyživuje skoré embryo.

Bunky z epiblastu vytvárajú membránu zvanú amnión, v ktorej sa embryo a neskôr plod až do narodenia vyvíjajú.

Chapter 9   2 to 4 Weeks: Germ Layers and Organ Formation

Do približne 2 a 1/2 týždňa, epiblast vytvorí 3 špecializované tkanivá, alebo zárodkové vrstvy, ktoré sa nazývajú ektoderm, endoderm, a mezoderm.

Ektoderm vytvára viaceré štruktúry, akými sú mozog, miecha, nervy, pokožka, nechty a vlasy.

Endoderma tvorí výstelku dýchacieho systému a tráviaceho traktu, a vytvára časti hlavných orgánov, akými sú pečeň a pankreas.

Mezoderm tvorí srdce, obličky, kosti, chrupavku, svaly, krvné bunky, a iné štruktúry.

Do 3 týždňov sa mozog rozdelí na 3 hlavné časti ktoré sa nazývajú predný mozog, stredný mozog a zadný mozog.

Vývin dýchacieho a tráviaceho systému je v plnom prúde.

Pri objavení prvých krvných buniek v žĺtkovom vaku sa v celom embryu vytvoria krvné cievy, a vzniká trubicovité srdce.

Takmer okamžite po jeho vzniku sa rýchlo rastúce srdce samo v sebe preloží a začínajú sa vyvíjať jednotlivé komory.

Srdce začína biť v 3 týždňoch a 1 dni po oplodnení.

Obehová sústava je prvým systémom tela, alebo skupinou príbuzných orgánov, ktoré dosiahnu stav funkčnosti.

Chapter 10   3 to 4 Weeks: The Folding of the Embryo

Medzi 3 až 4 týždňami sa objavuje náznak tela a je možné ľahko identifikovať mozog, miechu a srdce embrya popri žĺtkovom vaku.

Rýchly rast spôsobí poskladanie pomerne plochého embrya. Tento proces zapracuje časť žĺtkového vaku do výstelky tráviaceho systému a vytvorí hrudnú a brušnú dutinu vyvíjajúceho sa človeka.

Embryonic Development: 4 to 6 Weeks

Chapter 11   4 Weeks: Amniotic Fluid

Do 4 týždňov obklopí embryo číry amnión a vytvorí tekutinou naplnený vak. Táto sterilná tekutina, zvaná plodová voda, poskytuje embryu ochranu pred poškodením.

Chapter 12   The Heart in Action

Srdce obvykle bije asi 113-krát za minútu.

Všimnite si, ako srdce mení farbu, keď krv vteká a vyteká z komôr pri každom údere.

Srdce bude biť približne 54 miliónkrát pred narodením a viac než 3,2 miliárd krát počas 80-tich rokov priemerného života.

Chapter 13   Brain Growth

O rýchlom raste mozgu svedčí meniaci sa vzhľad predného, stredného, a zadného mozgu.

Chapter 14   Limb Buds

Vývin horných a dolných končatín začína v podobe zárodkov končatín do 4 týždňov.

V tomto období je pokožka priesvitná, pretože má hrúbku len jednej bunky.

Až pokožka zhrubne, stratí svoju priesvitnosť, čo znamená, že vývoj vnútorných orgánov budeme môcť sledovať ešte asi tridsať dní.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: