Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
FOSTERUTVECKLINGENS BIOLOGI

.Svenska [Swedish]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 15   5 Weeks: Cerebral Hemispheres

Mellan den fjärde och femte veckan fortsätter hjärnan sin snabba tillväxt och delar sig i fem distinkta delar.

Huvudet upptar cirka 1/3 av embryots totala storlek.

Storhjärnshemisfärerna framträder och utvecklas gradvis till hjärnans största delar.

Funktioner som så småningom kommer att styras av storhjärnshemisfärerna är bland annat tänkande, inlärning, minne, tal, syn, hörsel, tankestyrd rörelse och problemlösning.

Chapter 16   Major Airways

I andningssystemet har vänstra och högra huvudbronkerna bildats och kommer så småningom att ansluta trakea, eller luftstrupen, till lungorna.

Chapter 17   Liver and Kidneys

Notera den stora levern som fyller bukhålan intill det slående hjärtat.

De bestående njurarna framträder vid den femte veckan.

Chapter 18   Yolk Sac and Germ Cells

Gulesäcken innehåller tidiga reproduktiva celler som kallas könsceller. Vid femte veckan vandrar dessa könsceller till könsorganen bredvid njurarna.

Chapter 19   Hand Plates and Cartilage

Vid den femte veckan utvecklar embryot även handflator, och broskbildningen börjar efter ungefär 5 1/2 vecka.

Här ser vi den vänstra handflatan och handleden vid 5 veckor och 6 dagar.

Embryonic Development: 6 to 8 Weeks

Chapter 20   6 Weeks: Motion and Sensation

Vid den sjätte veckan växer storhjärnshemisfärerna oproportionerligt mycket fortare än andra delar av hjärnan.

Embryot börjar utföra spontana och reflexmässiga rörelser. Sådana rörelser är nödvändiga för att främja den normala neuromuskulära utvecklingen.

En snuddning vid munnen får embryot att reflexmässigt dra tillbaka huvudet.

Chapter 21   The External Ear and Blood Cell Formation

Ytterörat börjar ta form.

Vid den sjätte veckan pågår bildandet av blodkroppar i levern där lymfocyterna nu finns på plats. Denna typ av vita blodkroppar spelar en nyckelroll i det immunsystem som håller på att bildas.

Chapter 22   The Diaphragm and Intestines

Diafragman, den viktigaste muskeln vid andningen, är i princip färdig vid den sjätte veckan.

En del av tarmarna vandrar nu tillfälligt in i navelsträngen. Denna helt normala process, som kallas fysiologisk bråckbildning, ger plats i bukhålan för andra organ att utvecklas.

Chapter 23   Hand Plates and Brainwaves

Vid den sjätte veckan blir handflatorna något tillplattade.

Primitiva hjärnvågor har registrerats så tidigt som vid sex veckor och två dagar.

Chapter 24   Nipple Formation

Bröstvårtor framträder på sidan av bålen kort tid innan de når sin slutliga position på bröstets framsida.

Chapter 25   Limb Development

Vid 6 1/2 veckor är armbågarna tydliga, fingrarna börjar separeras och handrörelser kan noteras.

Bildandet av ben, som kallas ossifikation, börjar i claviculan, eller nyckelbenet, och i benen i över- och underkäken.

Chapter 26   7 Weeks: Hiccups and Startle Response

Hickningar har observerats vid den sjunde veckan.

Benrörelser kan nu observeras, och även ryckningar.

Chapter 27   The Maturing Heart

Det fyrkamrade hjärtat är i stort sett komplett. I genomsnitt slår hjärtat nu 167 gånger per minut.

Elektrisk aktivitet som observerats hos hjärtat vid 7 1/2 vecka visar ett likadant vågmönster som hos en vuxen.

Chapter 28   Ovaries and Eyes

Hos flickor är äggstockarna synliga vid den sjunde veckan.

Vid 7 1/2 veckor kan ögats pigmenterade näthinna lätt ses och ögonlocken påbörjar en period av snabb tillväxt.

Chapter 29   Fingers and Toes

Fingrarna har separerats och tårna sitter samman endast vid basen.

Händerna kan nu röra varandra, liksom fötterna.

Knälederna har också bildats.

The 8-Week Embryo

Chapter 30   8 Weeks: Brain Development

Vid den åttonde veckan är hjärnan väldigt komplex och utgör nästan hälften av embryots totala kroppsvikt.

Tillväxten fortskrider med en imponerande hastighet.

Chapter 31   Right- and Left-Handedness

Vid den åttonde veckan uppvisar 75 % av embryona högerhandsdominans. Resterande utgörs till lika stor del av vänsterhandsdominans som utan dominant sida. Det här är det tidigaste beviset på höger- eller vänsterhänthet.

Chapter 32   Rolling Over

Pediatriska böcker beskriver förmågan att vända sig som något som uppträder 10 till 20 veckor efter födseln. Men denna imponerande koordination visar sig mycket tidigare i den låga gravitation som finns i den vätskefyllda fostersäcken. Det är endast avsaknaden av den styrka som behövs för att övervinna den starkare gravitationskraften utanför livmodern som förhindrar nyfödda från att vända sig.

Embryot blir mer fysiskt aktiv under den här tiden.

Rörelser kan vara långsamma eller snabba, enstaka eller upprepade, spontana eller reflexmässiga.

Huvudvridningar, sträckningar på nacken, och kontakt mellan hand och ansikte förekommer oftare.

Beröring av embryot framkallar skelande, käkrörelser, griprörelser och pekanden med tårna.

Chapter 33   Eyelid Fusion

Mellan den sjunde och åttonde veckan växer de övre och nedre ögonlocken snabbt över ögonen och förenas delvis.

Chapter 34   "Breathing" Motion and Urination

Trots att det inte finns någon luft i livmodern uppvisar embryot oregelbundna andningsrörelser vid den åttonde veckan.

Vid den här tiden producerar njurarna urin som släpps ut i fostervattnet.

Hos pojkar börjar de utvecklande testiklarna att producera och avge testosteron.

Chapter 35   The Limbs and Skin

Benen, lederna, musklerna, nerverna, och blodkärlen i extremiteterna liknar mycket dem som finns hos vuxna.

Vid den åttonde veckan blir epidermis, eller ytterhuden, till ett mångskiktat membran, som förlorar mycket av sin genomskinlighet.

Ögonbrynen växer, då hår framträder runt munnen.

Chapter 36   Summary of the First 8 Weeks

Den åttonde veckan innebär slutet på den embryonala perioden.

Under den här tiden har det mänskliga embryot vuxit från en enda cell till nästan 1 miljard celler som bildar över 4000 olika anatomiska strukturer.

Embryot har nu mer än 90 % av de delar som vuxna personer har.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: