Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
DOĞUM ÖNCESİ GELİŞİMİN BİYOLOJİSİ

.Türkçe [Turkish]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 15   5 Weeks: Cerebral Hemispheres

Hafta 4 ve 5 arasi, beyin hızlı büyümesini sürdürür ve 5 ayrı bölüme ayrılır.

Baş, embriyonun toplam büyüklüğünün yaklaşık 1/3'ini teşkil eder.

Serebral yarıküre ortaya çıkar, bu arada yavaş yavaş beynin en büyük parçaları haline gelir.

Serebral yarıküreler tarafından denetlenen işlevler arasında düşünme, öğrenme, hafıza, konuşma, görme, duyma, istemli hareket, ve problem çözme gelmektedir.

Chapter 16   Major Airways

Solunum sisteminde, sağ ve sol ana kök bronşları mevcuttur ve bunlar nihayetinde trakea ya da nefes borusuna, akciğerlerle beraber bağlanır.

Chapter 17   Liver and Kidneys

Karın boşluğunu dolduran büyük karaciğere dikkat edin: Karın boşluğu atmakta olan kalbin yanındadır.

Kalıcı böbrekler 5 hafta içinde görünür hale gelir.

Chapter 18   Yolk Sac and Germ Cells

Yumurta kesesinde bulunan erken üreme hücrelerine germ hücreleri adı verilir. 5 hafta içinde bu germ hücreleri göç ederek üreme organlarına gider. Bu organlar böbreklerin yanındadır.

Chapter 19   Hand Plates and Cartilage

Ayrıca 5 hafta içinde, embriyo el plakları geliştirir, ve 5 1/2 hafta içinde kıkırdak oluşumu başlar.

Burada görülen sol el plağı ve bilek 5 hafta 6 gün sonra oluşmuştur.

Embryonic Development: 6 to 8 Weeks

Chapter 20   6 Weeks: Motion and Sensation

6 hafta içinde serebral yarıkürelerdeki büyüme beynin diğer bölümleriyle kıyaslanamayacak kadar hızlıdır.

Embriyo ani ve reflekssel hareketlere başlar. Bu hareket normal nöromusküler gelişimin desteklenmesi için gereklidir.

Ağız bölgesine bir dokunuş embriyonun reflekssel olarak başını geri çekmesine neden olur.

Chapter 21   The External Ear and Blood Cell Formation

Dış kulak şekillenmeye başlamaktadır.

6 haftaya kadar, kan hücresinin oluşumu karaciğerde devam eder. Burada artık lenfositler mevcuttur. Bu tip bir beyaz kan hücresi gelişmekte olan bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır.

Chapter 22   The Diaphragm and Intestines

Diyafram, nefes almada kullanılan en önemli kas, hafta 6’ya kadar büyük oranda oluşur.

İnce bağırsağın bir kısmı artık geçici olarak umblikal kordonun içine girinti yapar. Bu normal sürece, fizyolojik herniasyon adı verilir. Bu süreçte karın boşluğunda gelişen diğer organlara yer açılır.

Chapter 23   Hand Plates and Brainwaves

Hafta 6'da el plakları ince bir yassılaşma geliştirir.

İlksel beyin dalgaları döllenmeyi izleyen 6 hafta ve 2 günden itibaren kaydedilmiştir.

Chapter 24   Nipple Formation

Göğüs uçları gövdenin iki yanında ortaya çıkar. Bu, nihai yerlerine ulaşmalarından hemen öncedir. Nihai yer göğsün önüdür.

Chapter 25   Limb Development

6 1/2 hafta içinde, dirsekler belirgin hale gelir, parmaklar birbirinden ayrılmaya başlar, ve elin hareketi görülebilir.

Ossifikasyon adı verilen kemik oluşumu, köprücük kemiği içinde ya da boyun kemiği ile üst ve alt çene kemiklerinde başlar.

Chapter 26   7 Weeks: Hiccups and Startle Response

7 hafta içinde hıçkırıklar gözlenmiştir.

Bacak hareketleri artık görülebilmektedir, irkilme refleksi de gözlenmektedir.

Chapter 27   The Maturing Heart

4 odacıklı kalbin oluşumu neredeyse tamamlanmıştır. Kalp artık ortalama olarak dakikada 167 kez atmaktadır.

7 1/2 haftada kalbin elektriksel faaliyeti kaydedilmiştir, bu da yetişkinin dalga modeli ile aynıdır.

Chapter 28   Ovaries and Eyes

Dişilerde, yumurtalıklar hafta 7'ye kadar ayırt edilebilir.

7 1/2 hafta içinde, gözün pigmentli retinası kolaylıkla görülmekte ve göz kapakları hızlı bir büyüme dönemine girmektedir.

Chapter 29   Fingers and Toes

Parmaklar birbirinden ayrıdır ve ayak parmakları sadece başlangıç bölümünde birleşiktir.

Eller artık biraraya gelebilmektedir, tıpkı ayaklar gibi.

Diz eklemleri de mevcuttur.

The 8-Week Embryo

Chapter 30   8 Weeks: Brain Development

8 haftada beyin büyük ölçüde kompleks olur ve embriyonun toplam vücut ağırlığının hemen hemen yarısını teşkil etmektedir.

Büyüme olağanüstü bir hızla devam etmektedir.

Chapter 31   Right- and Left-Handedness

8 hafta içinde, embriyoların %75'i sağ el hakimiyeti sergiler. Geri kalanı ise eşit şekilde bölünmüştür: sol el hakimiyeti ile tercihi olmayanlar arasında. Bu, sağ ya da sol hakim davranışın en erken kanıtıdır.

Chapter 32   Rolling Over

Pediyatrik kitaplar "yuvarlanma" kabiliyetinin doğumdan sonra 10 ile 20 hafta içinde ortaya çıktığını açıklamaktadır. Ancak, bu etkileyici koordinasyon sıvı dolu amniyotik kesenin düşük yerçekimli ortamında daha erken görülür. Yeni doğan bebeklerin yuvarlanmalarını sadece rahmin dışında daha fazla olan yerçekimi gücüne karşı koymak için gereken güçlerinin olmayışı önler.

Embriyo bu dönemde fiziksel olarak daha aktif hale gelmektedir.

Hareketler yavaş ya da hızlı, tek ya da tekrarlanan, ani ya da reflekssel olabilir.

Başın hareketi, boynun uzanması, ve elin yüze temas etmesi daha sık meydana gelir.

Embriyoya dokunmak gözlerini kısmasına, çene hareketine, kavrama hareketlerine, ve ayak parmaklarını tutmasına yol açar.

Chapter 33   Eyelid Fusion

7 ve 8 hafta arasında, üst ve alt göz kapakları gözlerin üzerinde hızla gelişir ve kısmen birbirine yapışır.

Chapter 34   "Breathing" Motion and Urination

Rahim içinde hava bulunmasa da embriyo 8 hafta içinde aralıklı olarak nefes alma hareketleri sergiler.

Bu süre içinde, böbrekler üre üretir ve bu üre amniyotik sıvıya karışır.

Erkek embriyolarda, gelişen testisler testesteron üretmeye ve salgılamaya başlar.

Chapter 35   The Limbs and Skin

Kollar ve bacaklardaki kemikler, eklemler, kaslar, sinirler, ve kan damarları yetişkinlerinkine çok benzemektedir.

8 hafta içinde epidermis ya da dış deri, çok katmanlı bir zar haline gelir, ve şeffaflığının çoğunu yitirir.

Ağız çevresinde tüyler görünürken kaşlar da gelişir.

Chapter 36   Summary of the First 8 Weeks

Sekiz hafta embriyonik dönemin sonunu simgeler.

Bu dönemde, insan embriyosu tek bir hücreden 1 milyara yakın hücreye dönüşmüştür ve bu hücreler 4000'den fazla ayrı anatomik yapıyı oluşturmuştur.

Embriyo artık yetişkinlerde bulunan yapıların %90'ına sahip durumdadır.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: