Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ

.ಕನ್ನಡ [Kannada]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 1   Introduction

ಏಕ ಕೋಶೀಯ ಮಾನವ ಜೀವಾಣುವು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಗತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ಕೋಶಗಳ ವಯಸ್ಕನಾಗುವುದು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಚಮತ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು

ಈಗ ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಯಸ್ಕರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು- ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಜನನಕ್ಕಿಂತ ಬಹು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೆ.

ಜನನ ಪೂರ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿದ್ಧತಾವಧಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಅನೇಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕ ಅನೇಕ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜನನದ ನಂತರದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ.

Chapter 2   Terminology

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು 38 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಶೇಚನ ಅವಧಿ ಅಥವಾ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಿಂದ ಜನನದವರೆಗಿನ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಶೇಚನ ನಂತರದ ಮೊದಲ 8 ವಾರಗಳಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆಯುವ ಮಾನವ ರಚನೆಯನ್ನು ಭ್ರೂಣವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂತರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು." ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಭ್ರೂಣಾವಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ರೂಪದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೈಹಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

8 ವಾರಗಳ ನಂತರದಿಂದ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಅಂತ್ಯದ ತನಕ, "ಬೆಳೆಯುವ ಮಾನವನನ್ನು ಪಿಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ." ಇದರರ್ಥ ಇನ್ನು ಜನಿಸದ ಸಂತಾನ ಎಂದು." ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಪಿಂಡಾವಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ದೇಹವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಶೀಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ಭ್ರೂಣ ಹಾಗೂ ಪಿಂಡಾವಸ್ಥೆಗಳು ನಿಶೇಚನ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದಾಗಿದೆ.

The Embryonic Period (The First 8 Weeks)

Embryonic Development: The First 4 Weeks

Chapter 3   Fertilization

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, "ಮಾನವ ಬೇಳವಣಿಗೆಯು ನಿಶೇಚನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದು" ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ 23 ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಂಲಗ್ನಿಸಿದಾಗ.

ಮಹಿಳೆಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕೋಶವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತತ್ತಿಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಅದರೆ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದವೆಂದರೆ ಅಂಡಾಣು

ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರುಷನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕೋಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಧಾತುವೆಂದು ಹೇಳುವರು ಅಂದರೆ ಸರಿಶಬ್ದವೆಂದರೆ ವೀರ್ಯಾಣು.

ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಅಂಡಾಣುವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತತ್ತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವರು, ಅಂಡಾಣು ಹಾಗೂ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಸಮ್ಮಿಲನವು ಯೋನಿಯ ಯಾವುದೇ ನಾಳದೊಳಗೆ ಘಟಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ನಾಳವೆಂದು ಕರೆಯುವುವರು.

ಯೋನಿಯ ನಾಳಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಅವಳ ಗರ್ಭಾಶಯದೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಲಗ್ನದ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಏಕಕೋಶ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಜೀವಾಣು ಎನ್ನುವರು, ಇದರರ್ಥ ಸಮಾಗಮ ಅಥವಾ ಜೋಡಣೆ ಎಂದು.

Chapter 4   DNA, Cell Division, and Early Pregnancy Factor (EPF)

ಜೀವಾಣುವಿನಲ್ಲಿನ 46 ವರ್ಣತಂತುಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಂಶಾವಳಿಯ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶೃಂಗ ಯೋಜನೆಯು ಡಿಎನ್ಎ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುರುಳಿಗೊಂಡ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿರುವುದು. ಅವುಗಳು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗೆಗೆ.

ಡಿಎನ್ಎ ಅಣುಗಳು ತಿರುಚಿದ ಏಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪದಿ ರಚನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಏಣಿಯ ಸುತ್ತುಗಳು ಜೋಡಿ ಅಣುಗಳಿಂದ, ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರಗಳಾದ ಗುವಾನೈನ್, ಸೈಟೊಸಿನ್, ಅಡಿನೈನ್ ಹಾಗೂ ಥೈಮಿನ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ,

ಗುವಾನೈನ್ ಗಳು ಕೇವಲ ಸೈಟೋಸಿನ್ ನೊಂದಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಅಡಿನೈನ್ ಕೇವಲ ಥೈಮಿನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವವು. ಪ್ರತಿ ಮಾನವ ಕೋಶವು ಸುಮಾರು 3 ಶತಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಈ ಬಗೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರತಿಕೋಶದ ಡಿಎನ್ಎಯು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿತ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಾರದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತ ಹೋದರೆ 1.5 ದಶಲಕ್ಷ ಪುಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ!

ಒಂದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಡುತ್ತ ಹೋದರೆ, ಒಂದು ಮಾನವ ಕೋಶದಲ್ಲನ ಡಿಎನ್ಎಯ ಉದ್ದ 3 1/3 ಅಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲ ಡಿಎನ್ಎಗಳ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಚ್ಚಬಲ್ಲೆವಾದರೆ ವಯಸ್ಕರ ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು 63 ಶತಮೈಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ದೂರವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನವರೆಗು ತಲುಪಿ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಇರುವ ದೂರದ 340 ಪಟ್ಟು ಇರುವುದು.

ಸುಮಾರು ನಿಶೇಚನದ 24 ರಿಂದ 30 ಗಂಟೆಗಳ ತರುವಾಯ, ಜೀವಾಣುವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು. ಮೈಟೊಸಿಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಕೋಶವು ಎರಡಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವುದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.

ನಿಶೇಚನ ಆರಂಭದ 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಹಾರ್ಮೊನ್ ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಧೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು ಇದು ತಾಯಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಗರ್ಭಧಾರಣಾಂಶ ಎನ್ನುವರು.

Chapter 5   Early Stages (Morula and Blastocyst) and Stem Cells

ನಿಶೇಚನದ ನಂತರ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭ್ರೂಣದ ವಿಭಜಿತ ಕೋಶಗಳು ಗೋಳಾಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವು ಆ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಮೊರುಲ ಎನ್ನುವರು.

4 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಕೋಶಗಳ ಗೋಳಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವೊಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಬ್ಲಾಸ್ಟೊಸಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

ಬ್ಲಾಸ್ಟೊಸಿಸ್ಟ್ ನೊಳಗಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ ಕೋಶ ಸಮೂಹ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ತಲೆ, ದೇಹ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಇವುಗಳು ಮಾನವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಅಂತರ್ ಕೋಶ ಸಮೂಹದೊಳಗಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾರಣ ಇವನ್ನು ಭ್ರೂಣವಂಶ ಕೋಶಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು 200 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಗೆಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇವಕ್ಕಿದೆ ಮಾನವ ದೇಹವು ಇವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Chapter 6   1 to 1½ Weeks: Implantation and Human Chorionic Gonadotropin (hCG)

ಯೋನಿ ನಾಳದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಆರಂಭಿಕ ಭ್ರೂಣವು ತನಗೆ ತಾನೆ ಒಳಗೆ ಹುದುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು, 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಶೇಚನದ 10 ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರೂಣದ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮಾನವ ಕೊರಿಯೊನಿಕ್ ಗೊನಾಡೊಟ್ರೊಪಿನ್ ಅಥವಾ ಎಚ್.ಸಿ.ಜಿ ಎನ್ನುವರು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರ್ಭ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ ಸಿ.ಜಿ.ಯು ಮಹಿಳೆಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಋತುಚಕ್ರವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಗರ್ಭವು ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.

Chapter 7   The Placenta and Umbilical Cord

ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕೋಶಗಳು ಗರ್ಭವೇಷ್ಟನ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ರಚನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಮಾತೃ ಹಾಗೂ ಭ್ರೂಣದ ಪರಿಚಲನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭವೇಷ್ಟನವು ಮಾತೃವಿನಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಹಾಗೂ ಔಷಧೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶಿಶುವಿಗೆ ವಿತರಿಸುವುದು; ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವುದು; ಹಾಗೂ ಮಾತೃವಿನ ರಕ್ತದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಭ್ರೂಣ ಅಥವಾ ಜೀವ ಪಿಂಡದ ರಕ್ತದೊಡನೆ.

ಗರ್ಭವೇಷ್ಟನವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಭ್ರೂಣ ಹಾಗೂ ಜೀವ ಪಿಂಡದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡತ್ತದೆ ಉಷ್ಣತೆಯು ಮಾತೃವಿನದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭವೇಷ್ಟನವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಿಶುವಿನೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭವೇಷ್ಟನದಲ್ಲಿನ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಬಲ್ಲದು.

Chapter 8   Nutrition and Protection

ಒಂದು ವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅಂತರ್ ಕೋಶ ಸಮೂಹದ ಕೋಶಗಳು ಎರಡು ಪದರುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವವು ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಹೈಪೊಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಎಪಿಬ್ಲಾಸ್ಟ್,

ಹೈಪೊಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪದರು ಅಂಡವೃದ್ಧಿಯ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಜನೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಯಿಯು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸುವಳು.

ಎಪಿಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ನ ಕೋಶಗಳು ಆಮ್ನಿಯಾನ್ ಎಂಬ ಪೊರೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವವು, ಈ ಪೊರೆಯೊಳಗೆ, ಭ್ರೂಣ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಜೀವ ಪಿಂಡವು ಜನನದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

Chapter 9   2 to 4 Weeks: Germ Layers and Organ Formation

ಸುಮಾರು 2 1/2 ವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಪಿಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ 3 ವಿಶೇಷ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಜೀವಾಂಕುರದ ಪದರುಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮ್, ಹಾಗೂ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅನೇಕ ರಚನೆಗಳ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭಾಗಳೆಂದರೆ ಮೆದಳು, ಬೆನ್ನುಹುರಿ, ನರಗಳು, ಚರ್ಮ, ಉಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂದಲು.

ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪಥಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು, ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಉದಾಹರಣಿಗೆ ಯಕೃತ್ತು ಹಾಗೂ ಮೇದೋಜ್ಜಿರಕ ಗ್ರಂಥಿ.

ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ರೂಪಿಸುವ ಭಾಗಗಳೆಂದರೆ, ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗ, ಮೂಳೆಗಳು, ಮೃದ್ವಸ್ಥಿ, ಸ್ನಾಯುಗಳು, ರಕ್ತಕೋಶಗಳು, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಚನೆಗಳು

ಮೂರು ವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೆದುಳು 3 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವುದು ಅವುಗಳು ಮುಂಭಾಗದ ಮೆದುಳು, ಮಧ್ಯದ ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂಬದಿಯ ಮೆದುಳು

ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಪಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಮೊದಲ ರಕ್ತ ಕೋಶಗಳು ಅಂಡವೃದ್ಧಿಯ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ರಚನೆ ಭ್ರೂಣದಾದ್ಯಂತ ಕಾಣುವುದು ಹಾಗೂ ನಾಳಾಕೃತಿಯ ಹೃದಯ ಉದ್ಭವಿಸುವುದು.

ತಕ್ಷಣವೇ, ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಹೃದಯವು ತನಗೇ ತಾನೇ ಮಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೂಡುಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳ ತೊಡಗುವವು

ಹೃದಯ ಬಡಿತವು 3 ವಾರ ಹಾಗೂ 1 ವಾರ ನಿಶೇಚನದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದು

ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೇಹ ರಚನೆಯ ಪ್ರಥಮ ಹಂತ, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಗಗಳ ಸಮೂಹವು, ಕಾರ್ಯಗತ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾದನೆಯ ಪ್ರಥಮ ಹಂತವಾಗಿದೆ

Chapter 10   3 to 4 Weeks: The Folding of the Embryo

3 ಹಾಗೂ 4 ವಾರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೈಹಿಕ ಯೋಜನೆಯು ಕೆಳಕಂಡಂತೆಗೋಚರಿಸುವುದು ಮೆದುಳು, ಬೆನ್ನುಹುರಿ, ಹಾಗೂ ಭ್ರೂಣದ ಹೃದಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಇದು ಅಂಡಚೀಲದ ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು.

ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಗಿದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಚಾಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂಡಚೀಲದಲ್ಲಿ ಜನೆಯ ಭಾಗವು ಪಥವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಪಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಎದೆ ಭಾಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಜಠರದ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವ ಶಿಶುವಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವುದು.

Embryonic Development: 4 to 6 Weeks

Chapter 11   4 Weeks: Amniotic Fluid

4 ವಾರಗಳ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಪವಾದ ಆಮ್ನಿಯಾನ್ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆ ಲೋಳೆಯುಕ್ತ ಜನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಈ ಬರಡಾದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಚ್ ದ್ರವವೆಂದು, ಇದು ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಗಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

Chapter 12   The Heart in Action

ಹೃದಯವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 113 ಬಾರಿ ಬಡಿಯುವುದು

ಗಮನಿಸಿ ಹೇಗೆ ಹೃದಯವು ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದೆಂದು ಪ್ರತಿ ಬಡಿತದ ನಂತರ, ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗ

ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಸುಮಾರು ಜನನಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ 54 ದಶಲಕ್ಷ ಬಾರಿ ಇದ್ದು, 3.2 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 80 ವರ್ಷ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಯುವುದು.

Chapter 13   Brain Growth

ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬದಲಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಮುಂಭಾಗದ ಮೆದುಳು , ಮಧ್ಯ ಮೆದುಳು , ಹಾಗೂ ಹಿಂಬದಿಯ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ತೋರುವುದು.

Chapter 14   Limb Buds

ಮೇವಿನ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಅವಯವಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಂತ 4 ವಾರಗಳ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವಯವಗಳ ಗೋಚರದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ದಟ್ಟವಾದ ಕೋಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮವು ದಪ್ಪವಾದಂತೆ ಅದು ಈ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥವೆಂದರೆ, ಒಳಗಿನ ಅಂಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: