Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
BIOLOGIA ROZWOJU PRENATALNEGO

.Polski [Polish]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 15   5 Weeks: Cerebral Hemispheres

Pomiędzy końcem 4. i 5. tygodnia mózg nadal szybko rośnie, dzieląc się na 5 odrębnych części.

Głowa stanowi ok. 1/3 wielkości całego zarodka.

Pojawiają się półkule mózgowe, stopniowo stając się największą częścią mózgu.

Do funkcji, nad którymi ostateczną kontrolę przejmą półkule mózgowe, należą: myślenie, uczenie się, pamięć, mowa, wzrok, słuch, świadome ruchy i rozwiązywanie problemów.

Chapter 16   Major Airways

W układzie oddechowym są już obecne prawy i lewy pień oskrzelowy, które na koniec połączą główny przewód oddechowy, czyli tchawicę, z płucami.

Chapter 17   Liver and Kidneys

Zwróćcie uwagę na masywną wątrobę, wypełniającą brzuch, sąsiadującą z bijącym sercem.

Do końca 5. tygodnia pojawiają się dojrzałe nerki.

Chapter 18   Yolk Sac and Germ Cells

Pęcherzyk żółtkowy zawiera wczesne komórki rozrodcze, zwane komórkami zarodkowymi. Do końca 5. tygodnia komórki zarodkowe przemieszczą się do narządów rozrodczych, przylegających do nerek.

Chapter 19   Hand Plates and Cartilage

Również do końca 5. tygodnia w zarodku wytworzą się płytki dłoniowe; powstawanie chrząstek zacznie się przed upływem 5 1/2 tygodnia.

Tutaj widzimy lewą płytkę dłoniową i nadgarstek po 5 tygodniach i 6 dniach.

Embryonic Development: 6 to 8 Weeks

Chapter 20   6 Weeks: Motion and Sensation

Do końca 6. tygodnia półkule mózgowe rosną nieproporcjonalnie szybciej niż inne części mózgu.

Zarodek zaczyna poruszać się spontanicznie i odruchowo. Takie ruchy są niezbędne dla normalnego rozwoju nerwowo-mięśniowego.

Dotyk w miejsce ust sprawia, że zarodek odruchowo cofa głowę.

Chapter 21   The External Ear and Blood Cell Formation

Ucho zewnętrzne zaczyna nabierać kształtów.

Do końca 6. tygodnia w wątrobie tworzą się komórki krwi, w których są już obecne limfocyty. Ten rodzaj białych krwinek odgrywa kluczową rolę w tworzeniu układu odpornościowego.

Chapter 22   The Diaphragm and Intestines

Przepona, podstawowy mięsień używany przy oddychaniu, w znacznej mierze powstaje do końca 6. tygodnia.

Część jelita na jakiś czas przesuwa się teraz do przodu, w stronę pępowiny. W wyniku normalnego procesu, zwanego fizjologiczną przepukliną jelitową, robi się miejsce dla rozwoju innych narządów w brzuchu.

Chapter 23   Hand Plates and Brainwaves

Po 6 tygodniach płytki dłoniowe delikatnie się spłaszczają.

Piersze fale mózgowe zarejestrowano już po upływie 6 tygodni i 2 dni.

Chapter 24   Nipple Formation

Sutki pojawiają się po obu stronach tułowia na krótko, zanim osiągną swoje docelowe miejsce na przodzie klatki piersiowej.

Chapter 25   Limb Development

Przed upływem 6 1/2 tygodnia łokcie są już wyraźnie widoczne, zaczynają się oddzielać palce i da się zaobserwować ruchy dłoni.

Tworzenie się kości, zwane kostnieniem, zaczyna się od obojczyka, esowatej kości obręczy barkowej, oraz kości górnej i dolnej szczęki.

Chapter 26   7 Weeks: Hiccups and Startle Response

Przed końcem 7. tygodnia zaobserwowano czkawkę.

Widać już ruchy nóg, a także reakcje na zaskoczenie.

Chapter 27   The Maturing Heart

4-komorowe serce właściwie jest już w pełni dojrzałe. Przeciętnie serce uderza teraz 167 razy na minutę.

Aktywność elektryczna serca zarejestrowana w połowie 8. tygodnia wykazuje fale podobne do tych u dorosłego.

Chapter 28   Ovaries and Eyes

Jajniki u kobiet można wykryć już przed końcem 7. tygodnia.

Przed upływem 7 1/2 tygodnia można wyraźnie zobaczyć zabarwioną siatkówkę oka, a powieki wchodzą teraz w okres gwałtownego wzrostu.

Chapter 29   Fingers and Toes

Palce u rąk są już oddzielone, a palce u nóg - połączone jedynie u nasady.

Dłonie mogą się już wzajemnie dotykać, podobnie jak stopy.

Powstały też stawy kolanowe.

The 8-Week Embryo

Chapter 30   8 Weeks: Brain Development

Po 8 tygodniach mózg jest wysoce złożony i stanowi prawie połowę całkowitej masy ciała zarodka.

Wzrost trwa w niezwykłym tempie.

Chapter 31   Right- and Left-Handedness

Do końca 8. tygodnia u 75% zarodków obserwowana jest dominacja prawej ręki. U pozostałych w równym stopniu występuje dominacja lewej ręki lub oburęczność. Są to najwcześniejsze oznaki prawo- lub leworęczności.

Chapter 32   Rolling Over

Podręczniki pediatrii podają, że zdolność do "odwracania się" pojawia się po upływie 10 do 20 tygodni po urodzeniu. Niemniej, ta imponująca koordynacja pojawia się o wiele wcześniej, w warunkach zmniejszonego ciążenia, wewnątrz wypełnionego płynem worka owodniowego. Jedynie brak siły potrzebnej do przezwyciężenia wyższego ciążenia na zewnątrz macicy uniemożliwia noworodkom przewracanie się.

Zarodek staje się bardziej aktywny fizycznie w tym czasie.

Ruchy mogą być powolne lub gwałtowne, pojedyncze lub powtarzające się, samorzutne bądź odruchowe.

Obroty głową, prostowanie szyi oraz dotykanie dłonią twarzy zdarzają się coraz częściej.

Dotykanie zarodka wywołuje mrużenie oczu, ruchy żuchwy, odruchy chwytania oraz prostowanie palców stóp.

Chapter 33   Eyelid Fusion

Pomiędzy końcem 7. i 8. tygodnia górne i dolne powieki zaczynają szybko zakrywać oczy, łącząc się częściowo ze sobą.

Chapter 34   "Breathing" Motion and Urination

Mimo że w macicy nie ma powietrza, zarodek wykonuje okresowe ruchy oddechowe wprzed końcem 8. tygodnia.

Do tego momentu nerki produkują mocz, który wydalany jest do płynu owodniowego.

U męskich zarodków rozwijające się jądra zaczynają produkować i uwalniać testosteron.

Chapter 35   The Limbs and Skin

Kości, stawy, mięśnie, nerwy, oraz naczynia krwionośne kończyn bardzo przypominają te obecne u dorosłych.

Do końca 8. tygodnia naskórek, czyli skóra zewnętrzna, staje się wielowarstwową błoną, tracąc w większości swą przezroczystość.

Brwi wyrastają, gdy na głowie zaczynają pojawiać się włosy.

Chapter 36   Summary of the First 8 Weeks

Osiem tygodni wyznacza koniec okresu zarodkowego.

W tym czasie zarodek ludzki rozwinął się z jednej komórki do blisko 1 miliarda komórek, które tworzą ponad 4.000 różnych struktur anatomicznych.

Zarodek posiada już teraz ponad 90% struktur obecnych u dorosłego człowieka.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: