Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
FOSTERUTVECKLINGENS BIOLOGI

.Svenska [Swedish]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

The Fetal Period (8 Weeks through Birth)

Chapter 37   9 Weeks: Swallows, Sighs, and Stretches

Fosterperioden fortsätter fram till födseln.

Vid den nionde veckan börjar fostret suga på tummen och kan svälja fostervatten.

Fostret kan också gripa tag i föremål, röra huvudet fram och tillbaka, öppna och stänga käkarna, röra på tungan, sucka och sträcka på sig.

Nervreceptorer i ansiktet, handflatorna, och fotsulorna kan känna lätt beröring.

"Som reaktion på en lätt beröring på fotsulan" böjer fostret på höften och knäet och böjer eventuellt på tårna.

Ögonlocken är nu helt stängda.

I struphuvudet visar bildandet av ligamenta vocalia att stämbanden börjat bildas.

Hos flickfoster kan livmodern urskiljas och omogna könsceller, som kallas primordialägg, mångfaldigas i äggstockarna.

Yttre könsdelar börjar särskilja sig som antingen manliga eller kvinnliga.

Chapter 38   10 Weeks: Rolls Eyes and Yawns, Fingernails & Fingerprints

En mycket snabb tillväxt mellan den nionde och tionde veckan ökar kroppsvikten med över 75 %.

Vid den tionde veckan orsakar retning av det övre ögonlocket att ögat vrider sig nedåt.

Fostret gäspar och öppnar och stänger munnen ofta.

De flesta foster suger på höger tumme.

Delar av tarmarna inne i navelsträngen återgår till bukhålan.

Ossifikationen pågår i de flesta ben.

Fingernaglar och tånaglar börjar utvecklas.

Unika fingeravtryck framträder tio veckor efter befruktningen. Dessa mönster kan användas för identifiering hela livet.

Chapter 39   11 Weeks: Absorbs Glucose and Water

Vid den elfte veckan är näsan och läpparna helt utvecklade. Liksom alla andra kroppsdelar kommer deras utseende att förändras vid varje etapp av den mänskliga livscykeln.

Tarmarna börjar absorbera glukos och vatten som fostret sväljer.

Även om könet avgörs vid befruktningen är det nu som de yttre könsorganen kan urskiljas som manliga eller kvinnliga.

Chapter 40   3 to 4 Months (12 to 16 Weeks): Taste Buds, Jaw Motion, Rooting Reflex, Quickening

Mellan den elfte och tolfte veckan ökar fostrets vikt med nästan 60 %.

Den tolfte veckan markerar slutet på den första tredjedelen, eller trimestern, av graviditeten.

Tydliga smaklökar täcker nu munnens insida.
Vid födseln kommer smaklökarna bara att finnas kvar på tungan och gommen.

Tarmrörelser börjar så tidigt som vid tolfte veckan och pågår i ungefär sex veckor.

Det som först stöts ut från fostrets och den nyföddes tjocktarm kallas barnbeck. Det består av matspjälkningsenzymer, proteiner och döda celler som stöts ut av matspjälkningssystemet.

Vid den tolfte veckan har armlängden nästan nått sin slutliga proportion till kroppsstorleken. För benen tar det längre tid att uppnå sina slutgiltiga proportioner.

Med undantag för ryggen och huvudets ovansida svarar fostrets hela kropp nu på lätt beröring.

Könsberoende skillnader i utvecklingen uppträder för första gången. Flickfoster uppvisar exempelvis oftare käkrörelser än pojkfoster.

I motsats till den reaktion som nämndes tidigare orsakar retning nära munnen nu att huvudet vänds mot retningen och att munnen öppnar sig. Denna reaktion kallas "sugreflexen" och kvarstår efter födseln, för att hjälpa den nyfödda att hitta sin mammas bröstvårta vid amning.

Ansiktet fortsätter att utvecklas då fettlager börjar fylla ut kinderna och tandutvecklingen påbörjas.

Vid den femtonde veckan framträder blodbildande stamceller som flerdubblas i benmärgen. Större delen av blodkroppsbildningen kommer att äga rum här.

Även om rörelser börjar vid sex veckor i ett embryo känner en gravid kvinna fosterrörelser först mellan fjortonde och artonde veckan. Traditionellt kallas den här händelsen sparkar.

Chapter 41   4 to 5 Months (16 to 20 Weeks): Stress Response, Vernix Caseosa, Circadian Rhythms

Vid den sextonde veckan orsakar en införing av en nål i fostrets buk en hormonell stressreaktion som utlöser noradrenalin, eller norepinefrin, i blodet.

I andningssystemet är bronkialträdet nu nästan fullständigt.

Ett skyddande vitt ämne, som kallas vernix caseosa, täcker nu fostret. Vernix skyddar huden från att bli irriterad av fostervattnet.

Från den nittonde veckan börjar fostrets rörelser, andning och hjärtrytm följa dagliga cykler, så kallade cirkadiska rytmer.

Chapter 42   5 to 6 Months (20 to 24 Weeks): Responds to Sound; Hair and Skin; Age of Viability

Vid den tjugonde veckan har öronsnäckan, som utgör hörselorganet, nått vuxen storlek inne i det fullt utvecklade innerörat. Från och med nu kommer fostret att reagera på allt fler ljud.

Hår börjar växa på huvudet.

Alla hudlager och delar finns, inklusive hårsäckar och körtlar.

Mellan vecka 21 och 22 efter befruktningen får lungorna en viss förmåga att andas luft. Detta anses vara gränsen för livsduglighet eftersom det blir möjligt att överleva utanför livmodern för vissa foster.

Chapter 43   6 to 7 Months (24 to 28 Weeks): Blink-Startle; Pupils Respond to Light; Smell and Taste

Vid vecka 24 öppnas ögonlocken igen och fostret reagerar med att blinka. Denna reaktion på plötsliga, höga ljud utvecklas vanligen tidigare hos flickfoster.

Flera forskare rapporterar att exponering för höga ljud kan försämra fostrets hälsa. Omedelbara effekter omfattar långvarigt ökad hjärtfrekvens, omfattande sväljningar, och abrupta ändringar i beteendet. Möjliga långtidseffekter omfattar försämrad hörsel.

Fostrets andningsfrekvens kan öka till så mycket som 44 cykler av inandning och utandning per minut.

Under den tredje trimestern av graviditeten kräver den snabba hjärntillväxten mer än 50 % av den energi som fostret förbrukar. Hjärnans vikt ökar med mellan 400 och 500 %.

Vid vecka 26 producerar ögonen tårar.

Pupillerna reagerar på ljus så tidigt som vid vecka 27. Denna reaktion reglerar vilken ljusmängd som når näthinnan genom hela livet.

Alla delar som behövs för ett fungerande luktsinne fungerar. Studier av för tidigt födda barn visar på förmågan att uppfatta dofter så tidigt som 26 veckor efter befruktningen.

Ett sött ämne som tillförs fostervattnet får fostret att svälja oftare. Däremot minskar antalet sväljningar om ett beskt ämne tillsätts. Ofta följer ändrade ansiktsuttryck.

Genom en serie stegliknande benrörelser som liknar gångrörelser, gör fostret kullerbyttor.

Fostret ser mindre skrynkligt ut allt eftersom mer fett lagras under huden. Fett spelar en avgörande roll i att hålla kroppstemperaturen och lagra energi efter födseln.

Chapter 44   7 to 8 Months (28 to 32 Weeks): Sound Discrimination, Behavioral States

Vid vecka 28 kan fostret skilja mellan hög- och lågfrekventa ljud.

Vid vecka 30 är andningsrörelser vanligare och förekommer 30 till 40 % av tiden hos ett genomsnittligt foster.

Under de sista fyra månaderna av graviditeten uppvisar fostret stunder av koordinerad aktivitet avbrutna av stunder av vila. Detta beteendemönster speglar den allt ökande komplexiteten hos det centrala nervsystemet.

Chapter 45   8 to 9 Months (32 to 36 Weeks): Alveoli Formation, Firm Grasp, Taste Preferences

Vid ungefär vecka 32 börjar riktiga alveoler, eller lungblåsor, utvecklas i lungorna. De kommer att fortsätta att utvecklas fram till åtta år efter födseln.

Vid vecka 35 kan fostret gripa ordentligt.

Vilka ämnen fostret utsätts för tycks påverka smakpreferenserna efter födseln. Foster vars mödrar åt anis, en produkt som ger lakritsen dess smak, uppvisade exempelvis en preferens för anis efter födseln. Nyfödda som inte exponerats under fosterperioden ogillade anis.

Chapter 46   9 Months to Birth (36 Weeks through Birth)

Fostret initierar värkar genom att frigöra stora mängder av ett hormon kallat östrogen och påbörjar på så sätt övergången från foster till nyfödd.

Värkarna kännetecknas av kraftiga sammandragningar i livmodern, vilket resulterar i förlossningen.

Från befruktningen till födsel och därefter är den mänskliga utvecklingen dynamisk, fortgående, och komplex. Nya upptäckter kring denna fascinerande process visar alltmer den stora betydelse fosterutvecklingen har på hälsan under hela livet.

Allt eftersom vår förståelse för den tidiga mänskliga utvecklingen förbättras, så ökar också våra möjligheter att förbättra hälsan - både före och efter födseln.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: