Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
BIOLÓGIA PRENATÁLNEHO VÝVINU

.Slovenčina [Slovak]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

The Fetal Period (8 Weeks through Birth)

Chapter 37   9 Weeks: Swallows, Sighs, and Stretches

Obdobie plodu odteraz pokračuje až do narodenia.

Do 9 týždňov začína cmúľanie prsta a plod dokáže zhltnúť amniotickú tekutinu.

Plod taktiež dokáže uchopiť predmet, hýbať hlavičkou dopredu a dozadu, otvárať a zatvárať sánku, hýbať jazykom, zívať a naťahovať sa.

Nervové zakončenia na tvári, na dlaniach rúk a chodidlách dokážu precítiť ľahký dotyk.

"Pri odozve na ľahký dotyk na chodidle" plod zohne bedrový kĺb a koleno a môže pokrčiť prsty na nohách.

Viečka sú teraz už úplne zatvorené.

Prítomnosť hlasových väzov v hrtane signalizuje počiatok vývinu hlasiviek.

U plodov ženského pohlavia je možné rozpoznať maternicu a nedozreté rozmnožovacie bunky, zvané oogónie, ktoré sa replikujú vo vaječníkoch.

Vonkajšie pohlavné orgány sa začínajú rozlišovať na mužské alebo ženské.

Chapter 38   10 Weeks: Rolls Eyes and Yawns, Fingernails & Fingerprints

Prepuknutie rastu medzi 9 až 10 týždňami zvyšuje telesnú hmotnosť o viac než 75%.

Do 10 týždňov spôsobuje stimulácia horného viečka gúľanie oka smerom dolu.

Plod bežne zíva a často otvára a zatvára ústa.

Väčšina plodov si cmúľa pravý palec na ruke.

Časti čriev v pupočnej šnúre sa navracajú späť do brušnej dutiny.

Vo väčšine kostí prebieha kostnatenie.

Začínajú sa tvoriť nechty na rukách a na nohách.

Jedinečné odtlačky prstov sa objavujú 10 týždňov po oplodnení. Tieto vzory je možné použiť na identifikáciu počas celého života.

Chapter 39   11 Weeks: Absorbs Glucose and Water

Do 11 týždňov sa úplne vytvorí nos a pery. Podobne ako pri ostatných častiach tela sa ich vzhľad bude meniť počas každého štádia ľudského životného cyklu.

Črevá začínajú absorbovať glukózu a vodu, ktoré plod prehĺta.

Aj keď sa o pohlaví rozhodne už pri oplodnení, vonkajšie orgány je možné až teraz rozlíšiť na mužské alebo ženské.

Chapter 40   3 to 4 Months (12 to 16 Weeks): Taste Buds, Jaw Motion, Rooting Reflex, Quickening

Medzi 11 až 12 týždňami sa zvýši hmotnosť plodu o takmer 60%.

Dvanásť týždňov ohraničuje koniec prvej tretiny, alebo trimestra tehotenstva.

Vnútro úst pokrývajú zreteľné chuťové bunky.
Narodením chuťové bunky ostanú len na jazyku a na podnebí.

Pohyb čriev začína 12 týždňami a pokračuje asi tak ďalších 6 týždňov.

Materiál, ktorý je najprv vypudený z hrubého čreva plodu a novorodenca, sa nazýva mekónium. Skladá sa zo zažívacích enzýmov, proteínov a odumretých buniek, ktorých sa zažívací systém zbavuje.

Do 12 týždňov dĺžka horných končatín takmer dosiahla svoj konečný pomer k veľkosti tela. Dolným končatinám trvá dlhšie, než dosiahnu svoj definitívny pomer.

S výnimkou chrbta a hornej časti hlavy telo celého plodu teraz už reaguje na ľahký dotyk.

Po prvý raz sa objavujú vývinové rozdiely založené na pohlaví. Napríklad plody ženského pohlavia pohybujú sánkou častejšie než plody mužského pohlavia.

Na rozdiel od odozvy odtiahnutím, ktorou sa prejavil plod pri stimulácii v oblasti úst, teraz navodzuje natočenie ku zdroju stimulácie a otvorenie úst. Táto odozva sa nazýva "sací reflex" a pretrváva aj po narodení, keď pomáha novorodenému dieťaťu nájsť bradavku svojej matky počas dojčenia.

Tvár sa začína plne vyvíjať prostredníctvom ukladania tukových buniek v lícach a začína sa vývin zubov.

Do 15 týždňov dôjde k vytvoreniu krvotvorných kmeňových buniek, ktoré sa rozmnožujú v kostnej dreni. Tu sa bude tvoriť väčšina krvných buniek.

Hoci pohyby sa prejavujú už u 6-týždňového embrya, tehotná žena po prvý raz pocíti pohyby plodu medzi 14 až 18 týždňami. Ľudovo sa tejto udalosti hovorí prvé pohyby.

Chapter 41   4 to 5 Months (16 to 20 Weeks): Stress Response, Vernix Caseosa, Circadian Rhythms

Do 16 týždňov zdravotné postupy, pri ktorých sa do brucha plodu zavedie ihla, spustia hormonálnu stresovú odozvu, ktorá vyvolá vypúšťanie noradrenalínu, alebo norepinefrínu, do krvného obehu.

V dýchacom systéme je prieduškový strom už takmer hotový.

Ochranná biela látka, ktorá sa nazýva vernix caseosa, teraz pokrýva celý plod. Vernix ochraňuje pokožku pred dráždivými vplyvmi amniotickej tekutiny.

Od 19 týždňov pohyby plodu, činnosť dýchania a tep srdca začínajú sledovať pravidelný cyklus, ktorý sa nazýva denný rytmus.

Chapter 42   5 to 6 Months (20 to 24 Weeks): Responds to Sound; Hair and Skin; Age of Viability

Do 20 týždňov cochlea, čiže slimák, ktorý je orgánom sluchu, dosiahne veľkosť dospelého jedinca v plne vyvinutom vnútornom uchu. Odteraz bude plod reagovať na rastúci rozsah zvukov.

Na hlave začínajú rásť vlasy.

Prítomné sú všetky kožné vrstvy ako aj štruktúry vrátane vlasových folikulov a žliaz.

Do 21 až 22 týždňov po oplodnení nadobudnú pľúca čiastočnú schopnosť dýchať vzduch. Toto obdobie sa pokladá za vek životaschopnosti, pretože prežitie mimo maternicu sa pre niektoré plody stáva možným.

Chapter 43   6 to 7 Months (24 to 28 Weeks): Blink-Startle; Pupils Respond to Light; Smell and Taste

Do 24 týždňov sa viečka opäť otvárajú a plod vykazuje odozvu založenú na žmurkaní a odtiahnutí sa. Táto reakcia na náhle, hlasité zvuky sa obyčajne vyvinie skôr u plodov ženského pohlavia.

Niektorí výskumníci vyhlasujú, že vystavenie plodu hlasitému zvuku môže mať nepriaznivý vplyv na jeho zdravie. Bezprostredné dôsledky sa prejavujú zvýšeným dlhšie trvajúcim tepom srdca, nadmerným prehĺtaním a náhlymi zmenami správania. Možným dlhodobým následkom je strata sluchu.

Dychová frekvencia sa u plodu môže zvýšiť až na cyklus 44 vdychov-výdychov za minútu.

Počas tretieho trimestra tehotenstva rýchly rast mozgu spotrebuje viac než 50% celkovej energie, ktorú plod využije. Hmotnosť mozgu sa zvýši o 400 až 500%.

Do 26 týždňov oči vytvárajú slzy.

Zreničky reagujú na svetlo už v 27 týždňoch. Táto odozva reguluje množstvo svetla, ktoré sa dostáva k sietnici počas života.

Všetky zložky, ktoré sú potrebné pre činnosť čuchu, sú už funkčné. Štúdie zaoberajúce sa predčasne narodenými deťmi odkrývajú schopnosť registrovať vône už v 26 týždňoch po oplodnení.

Pridaním sladkej látky do amniotickej tekutiny sa zvýši počet prehltnutí. Na porovnanie, po pridaní horkej látky nasleduje zníženie počtu prehĺtaní, ako aj často zmenený výraz tváre.

Prostredníctvom série pohybov, podobných krôčikom pri chôdzi, plod robí kotrmelce.

Plod sa na pohľad zdá byť menej zvráskavený, pretože pod kožou pribúdajú ďalšie zásoby tuku. Tuk zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní telesnej teploty a udržiavaní energie po narodení.

Chapter 44   7 to 8 Months (28 to 32 Weeks): Sound Discrimination, Behavioral States

Do 28 týždňov dokáže plod rozlíšiť zvuky, ktoré sú posadené nízko alebo vysoko.

Do 30 týždňov sú dýchacie pohyby oveľa častejšie a v priemernom plode prebiehajú 30 až 40% času.

Počas posledných 4 mesiacov tehotenstva, plod vykazuje obdobia koordinovanej aktivity prerušované obdobiami odpočinku. Tieto štádiá správania sa odzrkadľujú zvyšujúcu sa zložitosť centrálneho nervového systému.

Chapter 45   8 to 9 Months (32 to 36 Weeks): Alveoli Formation, Firm Grasp, Taste Preferences

Do približne 32 týždňov sa v pľúcach začína tvoriť skutočná alveola, čiže bunky vzduchového "vrecka". Budú sa tvoriť až do 8 rokov po narodení.

V 35 týždňoch má plod vyvinuté pevné zovretie ruky.

Vystavovanie plodu rôznym látkam zjavne ovplyvňuje uprednostňovanie chutí po narodení. Napríklad plody, ktorých matky konzumovali aníz, po narodení uprednostňovali chuť anízu. Novorodenci, ktorí neboli vystavení anízu, k nemu preukazovali odpor.

Chapter 46   9 Months to Birth (36 Weeks through Birth)

Plod uvedie do chodu pôrodné bolesti tak, že vypustí vysoké množstvá hormónu, zvaného estrogén čím sa začne prechod medzi plodom a novorodencom.

Pôrodné bolesti sa prejavujú silnými sťahmi maternice, čo má za následok pôrod.

Od oplodnenia po narodenie a ďalej je ľudský vývin dynamický, neustály a zložitý. Nové objavy o tomto fascinujúcom procese čoraz väčšmi poukazujú na veľmi dôležitý dopad plodového vývinu na zdravie po celý život.

S prehlbovaním nášho porozumenia ranému ľudskému vývinu sa bude zvyšovať aj naša schopnosť zlepšiť si zdravie - pred narodením, ako aj po ňom.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: